Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Θερμοπρόσοψη με πετροβάμβακα FIBRAN (Στάδια εφαρμογής)

Θερμοπρόσοψη με πετροβάμβακα FIBRAN

Επισκεφθείτε επίσης Marmoline Θερμοπρόσοψη με πετροβάμβακα Η εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε ένα κτίριο συμβάλλει καθοριστικά στην σωστή λειτουργία του, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία από τις καιρικές συνθήκες.


Η χρήση του προσφέρει:
• Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη
• Ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών
• Αύξηση της θερμοχωρητικότητας των τοίχων και εξασφάλιση θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο
• Αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών και δημιουργίας μούχλας
• Μέγιστη προστασία του κτιρίου από κλιματικές καταπονήσεις
• Κέρδος πολύτιμου εσωτερικού χώρου
• Ευελιξία στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση της όψης
• Αύξηση της αξίας του ακινήτου
Η χρήση πετροβάμβακα ως θερμομονωτικού υλικού σε συστήματα θερμοπρόσοψης επιπλέον προσφέρει:
• Άριστη πυροπροστασία
• Υψηλή ηχομόνωση
• Εξασφάλιση υψηλής διαπνοής του τοίχου και εξαιρετικής βιοκλιματικής άνεσης


Βασικές αρχές κατασκευής συστήματος θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα

Υπόστρωμα

Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι καταλληλότητας του υποστρώματος εφαρμογής. Το υπόστρωμα πρέπει να έχει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να εξασφαλίζεται μόνιμη σύνδεση μεταξύ θερμομονωτικής πλάκας και υποστρώματος.


Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών

Για τη συγκόλληση των πλακών πετροβάμβακα χρησιμοποιούνται ανόργανα κονιάματα. Η επικόλληση γίνεται είτε με τη μέθοδο περιφερειακής λωρίδας-σημείου είτε με διάστρωση σε ολόκληρη την επιφάνεια της πλάκας.
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσφυση της κόλλας, θα πρέπει να προηγείται ένα είδος ασταρώματος με επίπεδο μυστρί ή σπάτουλα, γεμίζοντας τους πόρους της πλάκας και αμέσως να ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού συγκόλλησης του πετροβάμβακα.
Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται από κάτω προς τα πάνω κολλητά η μία με την άλλη. Κατά τη διαδικασία επικόλλησης δεν πρέπει να δημιουργούνται διάκενα μεταξύ των πλακών. 


Μηχανική στήριξη

Όταν χρησιμοποιούμε θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα απαιτείται πάντα η στήριξη των θερμομονωτικών πλακών με βύσματα.
Μετά από επαρκή ωρίμανση της κόλλας επικόλλησης, μπορεί να ξεκινήσει η διάτρηση και να τοποθετηθούν τα βύσματα (κατά κανόνα 2-3 ημέρες). Η διάτρηση πραγματοποιείται πάντα σε σημεία που πίσω από το θερμομονωτικό υλικό υπάρχει κόλλα.
Η επιλογή του μήκους των βυσμάτων πρέπει να γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον επίχρισμα και την υπάρχουσα επιπεδότητα του υποστρώματος, να εξασφαλίζουν επαρκή αγκύρωση.Βασική στρώση

Ως βασική στρώση χρησιμοποιείται συνήθως το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται και για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών.
Για την τήρηση του ομοιόμορφου πάχους της βασικής στρώσης που πρόκειται να ακολουθήσει, η τοποθέτηση των πλακών πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε η επιφάνεια τους να είναι σε ισοσταθμία.
Οι ανισοσταθμίες στον πετροβάμβακα εξαλείφονται με την εφαρμογή της βασικής στρώσης σε δύο φάσεις. Στη πρώτη φάση εφαρμόζεται η βασική στρώση χωρίς οπλισμό για να επιτευχθεί η εξομάλυνση και ακολουθεί η δεύτερη φάση με εφαρμογή οπλισμένης βασικής στρώσης.
Το πιστοποιημένο βάσει ΕΤΑG 004 υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 160 g/m2, ενσωματώνεται στη βασική στρώση αμέσως μετά τη διάστρωσή της και όσο ακόμη αυτή είναι νωπή με επίπεδη μεταλλική σπάτουλα. Η τοποθέτησή του γίνεται από πάνω προς τα κάτω με επικάλυψη των αρμών του σε πλάτος τουλάχιστον 10 cm.


Διάστρωση ασταριού και τελικού επιχρίσματος

Το αστάρι πρέπει να είναι συμβατό με το τελικό επίχρισμα.
Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος της βασικής στρώσης, καθώς και του συναφούς με το σύστημα ασταριού και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, ακολουθεί το τελικό επίχρισμα. 
Το τελικό επίχρισμα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλή υδρατμοπερατότητα ώστε να μην εμποδίζει την διαπνοή του συστήματος.

Δείτε περισσότερα https://tsakonas.com.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23730 42590 ή στο info@tsakonas.com.gr και ενημερωθείτε!! 


Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

Χαλκιδική Θερμοπρόσοψη: Θεμοπρόσοψη με πετροβάμβακα από την Marmoline

Τα οφέλη του πετροβάμβακα ως θερμομονωτικό υλικό είναι γνωστά. 


Όμως γιατί πρέπει να επιλέξετε το σύστημα της Marmoline με πετροβάμβακα;;


Διότι είναι η μοναδική Ελληνική εταιρία που διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσοψης με θερμομονωτικό υλικό τον πετροβάμβακα. Έχει αντίδραση στη  φωτιά Α2-s1, d0 και ETA 14/0213Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους συστατικών του συστήματος:

1) Κόλλα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών, MARMOLINE FK 201:  • Εφαρμόστε το FK 201  σε ολόκληρη την επιφάνεια της μονωτικής πλάκας σε πάχος 2 -3 mm,  με οδοντωτή σπάτουλα ή με τη βοήθεια αυτόματης πρέσας, ή περιμετρικά της πλάκας και στην συνέχεια σε επιλεκτικά σημεία στο κέντρο της,  αρκεί η συγκολλητική ουσία να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της επιφάνειας του μονωτικού.
  • Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών πρέπει να γίνεται ξεκινώντας από το κάτω μέρος της τοιχοποιίας προς τα πάνω, σταυρωτά χωρίς κενά.


   
2)  Θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα (MW) πάχους 50 – 200 mm.
3) Πλαστικά καρφιά (πείροι), για τη στήριξη των θερμομονωτικών πλακών
Πλαστικά καρφιά (πείροι),  κατάλληλων προδιαγραφών βάσει οδηγίας ETAG 014, που φέρουν τις απαραίτητες  πιστοποιήσεις.  Τα  καρφιά μπορεί να είναι εξολοκλήρου πλαστικά ή με πλαστική κεφαλή και μεταλλική καρφίδα.


Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ

Εξοικονόμηση Ενέργειας

"Η πλέον καθαρή μορφή ενέργειας είναι η… μη χρήση ενέργειας."

Η Ελλάδα στηρίζει το στόχο της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση το 2030, με μείωση τουλάχιστον 27% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα.


Για την προώθηση των πολιτικών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο 2014-2020, όπως το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων, ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά όσο το                                                                                δυνατό περισσότερα κτίρια κατοικιών και                                                                                  δημόσιων κτηρίων.

Οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να αποφέρουν άμεσα ενεργειακά και άλλα οφέλη σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σημαντικά δημόσια οφέλη. Συμβάλλουν, δε, μεταξύ άλλων, στη μείωση των τιμών της ενέργειας και την υποστήριξη των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν υψηλές ενεργειακές δαπάνες. Κυρίως, όμως, συνεισφέρουν σημαντικά στηΕμείς Συμμετέχουμε στην προσπάθεια αυτή..