sika monotop 910

SIKA MONOTOP 910


SIKA MONOTOP 910


Για γέφυρα πρόσφυσης Sika και τσιμεντοειδή με αναστολέα διάβρωσης στις καλύτερες τιμές για Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη καλέστε στο 2373042590

To Sika Monotop 910 είναι γέφυρα πρόσφυσης με αντιδιαβρωτική προστασία για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος

Ρίξτε μια ματιά και εδώ πρώτα

Sika Monotop 910 χρήσεις

Ως γέφυρα πρόσφυσης
Εφαρμόστε με βούρτσα, ρολό ή κατάλληλο εξοπλισμό εκτόξευσης στην κατάλληλα
προετοιμασμένη επιφάνεια (διαβρεγμένη). Για να επιτευχθεί καλή πρόσφυση, το Sika® MonoTop® -910 N θα πρέπει να έχει καλύψει επαρκώς όλη την επιφάνεια, γεμίζοντας όλα τα κενά. 
Η κατανάλωση εξαρτάται από την τραχύτητα του υποστρώματος και το πάχος της στρώσης. Σαν οδηγό χρησιμοποιείστε ~ 1,5 – 2,0 kg σκόνης/m2 /mm πάχους εφαρμογής. 

Ως αντιδιαβρωτική προστασία 
Ως αντιδιαβρωτική προστασία εφαρμόστε την πρώτη στρώση πάχους περίπου 1 mm χρησιμοποιώντας μεσαίας σκληρότητας βούρτσα ή με ψεκασμό στον καθαρό οπλισμό. Όταν η πρώτη στρώση
έχει αρχίσει να «τραβάει» (~ 4-5 ώρες στους 20 βαθμούς Κελσίου) εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση πάχους περίπου 1 mm. Επάλληλες στρώσεις επισκευαστικού κονιάματος θα πρέπει να ακολουθήσουν ότανακόμη η στρώση του Sika® MonoTop®-910 N είναι νωπή. 
Σαν οδηγό χρησιμοποιείστε ~ 2,0 kg σκόνης/m 2 /mm πάχους εφαρμογής (κατ’ ελάχιστο σε 2 στρώσεις). Η κατανάλωση εξαρτάται από τις συνθήκες του υποστρώματος και τις επικρατούσες συνθήκες εφαρμογής.

Για γέφυρα πρόσδυσης Sika και τσιμεντοειδή με αναστολέα διάβρωσης στις καλύτερες τιμές για Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη καλέστε στο 2373042590

Get More of our Update