Sika monotop 627

Sika Monotop 627

Sika Monotop 627

Για επισκευαστικά κονιάματα Sika στις καλύτερες τιμές της Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης καλέστε στο 2373042590.


Το Sika MonoTop®-627 HP είναι έτοιμο προς χρήση, ταχείας πήξης, περιορισμένης συρρίκνωσης, τσιμεντοειδούς βάσης επισκευαστικό κονίαμα ινοπλισμένο με ειδικές συνθετικές μικροΐνες για επισκευές σκυροδέματος μεγάλου πάχους και αυξημένων απαιτήσεων, είτε με το χέρι, είτε με ψεκασμό, που πληροί τις απαιτήσεις τάξεως R4 σύμφωνα με ΕΝ 1504-3.

Το Sika Monotop 627 χρησιμοποιείται για

  • Υψηλής απόδοσης δομητικές επισκευές μεγάλου πάχους σε στοιχεία σκυροδέματος 
  • Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι (σπάτουλα) και με ψεκασμό 
  • Κατάλληλο για επισκευές υψηλής ανθεκτικότητας (έργα υποδομής, οδογέφυρες, σκυρόδεμα που υπόκεινται σε συνθήκες έντονης περιβαλλοντικής καταπόνησης) 
  • Ιδανικό για εργασίες επισκευών πριν την εφαρμογή συστημάτων Σύνθετων Ινοπλισμένων Πολυμερών, Sika® Carbodur ή SikaWrap® 
  • Κατάλληλο για εργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθοδος 3.1 & 3.3 του ΕΝ 1504-9:2008). Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής. 
  • Κατάλληλο για δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 1504-9:2008). Αύξηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής σκυροδέματος με προσθήκη κονιάματος.
  • Κατάλληλο για διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας (Αρχή 7, μέθοδος 7.1 & 7.2 του 1504- 9:2008). Αύξηση του πάχους της επικάλυψης με επιπλέον κονίαμα ή σκυρόδεμα ή αποκατάσταση μολυσμένου ή ενανθρακωμένου σκυροδέματος.

Επιπλέον πληροφορίες 
Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, εντελώς καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη, ρύπους, χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια, λάδια, γράσο, τσιμεντοεπιδερμίδα και υλικά που μειώνουν την πρόσφυση. Η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι > 1,5 MPa. Αποφλοιωμένο, αδύναμο, κατεστραμμένο και υποβαθμισμένο ποιοτικά σκυρόδεμα και όπου απαιτείται και υγιές, αλλά όχι εις βάρος της δομητικής ακεραιότητας, θα πρέπει να απομακρύνεται με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους, όπως υδροβολή υψηλής πίεσης ή αμμοβολή. Δε συστήνεται ο καθαρισμός με χρήση μεθόδων δόνησης ή κρούσης. Εκτραχύνετε την επιφάνεια για λήψη υποστρώματος ανοιχτής δομής και εμφάνισης αδρανών μέχρι βάθους 2 mm σύμφωνα με EN 1766 ή CSP 5 βάσει των Οδηγιών ICRI. Οι ακμές της επιφάνειας επισκευής θα πρέπει να κόβονται κάθετα (γωνία 900C) σε ελάχιστο βάθος 5 mm. Διαβρέξτε την επιφάνεια μέχρι κορεσμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού. Χάλυβας οπλισμού: Ο χάλυβας θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από προϊόντα σκουριάς, κονίαμα, υπολείμματα σκυροδέματος, λάδια, γράσο, σκόνη και χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια που ενδέχεται να μειώσουν την πρόσφυση ή να συνεισφέρουν σε διάβρωση. Σε περίπτωση που υπάρχει σκουριά στην επιφάνεια, καθαρίστε όλη την επιφάνεια περιμετρικά και ομοιόμορφα (όπου αυτό είναι δυνατόν), χρησιμοποιώντας τεχνικές απόξεσης ή υψηλής πίεσης υδροβολή μέχρι βαθμού Sa 2½ σύμφωνα με ISO 8501-1. Προστατέψτε τις καθαρισμένες ράβδους οπλισμού από περαιτέρω μόλυνση πριν την εφαρμογή του κονιάματος. Καλούπια: Τα καλούπια θα πρέπει να είναι ικανά να συγκρατήσουν το φορτίο και τις ασκούμενες δυνάμεις σε αυτά, να είναι καθαρά και να τοποθετούνται μετά από κατάλληλη προετοιμασία υποστρώματος και οπλισμού. Αποκαλουπωτικά μέσα, όπως προϊόντα της σειράς Sika® Separol® θα πρέπει να εφαρμόζονται πριν την τοποθέτηση των καλουπιών στη θέση τους, ούτως ώστε να αποφευχθεί η επαφή τους με το προετοιμασμένο υπόστρωμα. Να γίνεται αναφορά και στο τμήμα EN1504-10 για ειδικές απαιτήσεις

Δείτε επίσης 

Για επισκευαστικά κονιάματα Sika στις καλύτερες τιμές της Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης καλέστε στο 2373042590.

Get More of our Update