ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙ

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙ

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙ
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙ

Για μόνωση ταράτσας με πλακάκι σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις καλύτερες τιμές καλέστε στο 2373042590

Δείτε επίσης 


Το προϊόν FIBRANxps TL είναι ένα σύνθετο προϊόν που αποτελείται από πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS BT/300 και λευκή τσιμεντοκονία πάχους 20 mm. Το προϊόν FIBRANxps TL εναρμονίζεται µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 (CPR), ο οποίος αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και συμμορφώνεται πλήρως µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13164 (Θερμομονωτικά προϊόντα κτηρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένη πολυστερίνη (ΧPS) και EN 13172. Είναι πιστοποιημένο από διεθνή ανεξάρτητα Ινστιτούτα και φέρει τη σήμανση CE. Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps TL παράγονται µε εξέλαση αφρού πολυστερίνης και έχουν πολύ πυκνή και κλειστή μικροκυψελωτή δομή. Οι μικροσκοπικές λεπτές, σκληρές και κλειστές κυψελίδες πολυστυρενίου περιέχουν εγκλωβισμένο αδρανές αέριο και αέρα, ώστε να επιτυγχάνουν πολύ υψηλή μονωτική ικανότητα, αλλά και να παραμένουν στεγνές σε υγρό περιβάλλον (υπόγεια, αντεστραμμένο δώμα, κλειστές πισίνες, κ.λπ.).

Είναι το μοναδικό θερμομονωτικό υλικό που έχει εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές, αδιάβροχο αλλά µε ισορροπημένη αντίσταση διαπερατότητας στους υδρατμούς.

Η κατασκευή ενός αντεστραμμένου δώματος µε FIBRANxps TL περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
  • Δημιουργία στρώσης κλίσεων 2% στην πλάκα του δώματος και τοποθέτηση υδρορροών για την απορροή των όμβριων υδάτων. (Σε περίπτωση υφιστάμενου δώματος ελέγχεται η επάρκεια της κλίσης, η κατάσταση των υδρορροών και της στεγανοποίησης. Εφόσον η κλίση δεν είναι επαρκής απαιτείται η διόρθωση µε κατάλληλο κονίαµα.) 
  • Ακολουθεί η τοποθέτηση της στεγανοποιητικής στρώσης. Αυτή μπορεί να είναι ασφαλτική μεμβράνη (κατά προτίμηση µε ειδική πατούρα λεπτότερου πάχους), οπλισμένη χυτή πολυουρεθανική ή ακρυλική επίστρωση. Ειδικά στις επικαλύψεις των απλών ασφαλτοπάνων πρέπει να είναι πολύ καλά εξομαλυμένες οι ραφές προκειμένου να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν καλύτερη επαφή του FIBRANxps TL στο υπόστρωμα. 

O προσεκτικός σχεδιασμός της εργασίας, πριν αρχίσει η τοποθέτηση των πλακιδίων FIBRANxps TL, θα περιορίσει στο ελάχιστο τα κοψίματα και τη φύρα. Οι πλάκες FIBRANxps TL πρέπει να τοποθετούνται σε επίπεδες και καθαρές επιφάνειες σε μια πρώτη σειρά αρχίζοντας από την περίμετρο και ταιριάζοντας τις ειδικές πατούρες ώστε να βελτιώνεται η σταθερότητα και η βατότητα του δώματος. Μπορούν εύκολα να κοπούν µε τροχό. Η κάθε επόμενη σειρά που ακολουθεί, διαστρώνεται «ψαθωτά» ξεκινώντας µε μετατόπιση κατά 30 cm.

Για μόνωση ταράτσας με πλακάκι σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις καλύτερες τιμές καλέστε στο 2373042590

Get More of our Update