κορδονι αρμων sika

ΥΔΡΟΔΥΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΡΜΩΝ SIKA

κορδονι αρμων sika
Υδρουογκούμενο κορδόνι αρμών Sika

Για υδροδιογκούμενα κορδόνια αρμών Sika στις καλύτερες τιμές Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης καλέστε μας στο 2373042590. 


Τα συστήματα SikaSwell παρέχουν εύκολες λύσεις για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών, διεισδύσεις σωληνώσεων, αρμούς απομόνωσης και άλλες λεπτομέρειες στεγανοποίησης. Χρησιμοποιούνται σε δεξαμενές, υπόγεια, πισίνες, οχετούς και γενικά σε όλες τις κατασκευές που η σφράγιση των αρμών τους είναι απαραίτητη. Υπάρχουν διάφορα είδη υδροδιογκούμενων κορδονιών τα οποία επιλέγονται ανάλογα του πάχους του στοιχείου, της υδροστατικής πίεσης κ.α.SikaSwell A Maritim
SikaSwell A Maritim

Υδρόφιλα προφίλ για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών. Διογκώνονται σε επαφή με νερό και ειδικά με αλατούχο νερό, όπως είναι το θαλασσινό και το νερό που περιέχει παγολυτικά άλατα.

 • Κατασκευαστικών αρμών
 • Διελεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων και πλακών δαπέδου
 • Κατασκευαστικών αρμών σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος
 • Κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδιώσεων, κλπ.
 • Γύρω από διελεύσεις παντός τύπου διαμέσου σκυροδέματοςSikaSwell P Profiles

SikaSwell P Profiles
Τα SikaSwell®
-P Profiles είναι έτοιμες προδιαμορφωμένες διατομές που διογκώνονται σε επαφή με το νερό.
 • Εφαρμογές Για σφράγιση – στεγανοποίηση:
 • Κατασκευαστικών αρμών
 •  Διελεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων ή πλακών δαπέδου 
 • Κατασκευαστικών αρμών σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος
 • Κατασκευαστικών αρμών σε τμήματα σηράγγων
 • Κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδιώσεων, κλπ.
 • Γύρω από διελεύσεις παντός τύπου διαμέσου σκυροδέματος


SikaSwell S-2

SikaSwell S-2

Το SikaSwell® S-2 είναι 1-συστατικού, πολυουρεθανικό, υδρόφιλο σφραγιστικό που διογκώνεται σε επαφή με νερό και χρησιμοποιείται για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών και διεισδύσεων σε κατασκευές σκυροδέματος. 

ΧΡΗΣΕΙΣ Σφράγιση:
 • Κατασκευαστικοί αρμοί Σωληνώσεις και διεισδύσεις μεταλλικών τμημάτων διαμέσου τοιχίων και πλακών δαπέδου
 • Περιμετρικά όλων των τύπων διεισδύσεων και κατασκευαστικών αρμών 
 • Κατασκευαστικοί αρμοί αγωγών καλωδιώσεων, κ.τ.λ. 
 • Στερέωση/ Επικόλληση υδρόφιλων προφίλ: SikaSwell®-A και SikaSwell®-P


Αρχή λειτουργίας υροδυογκούμενων κορδονιών Sika

Οι προδιαμορφωμένες διατομές και τα σφραγιστικά της σειράς SikaSwell® σε επαφή με το νερό παρουσιάζουν υψηλή διόγκωση. Η πίεση που αναπτύσσεται μεταξύ του διογκούμενου SikaSwell® και του σκυροδέματος της κατασκευής αποτρέπει τη διείσδυση του νερού μέσω του αρμού και παρέχει λύση στεγανοποίησης με ανθεκτικότητα στο χρόνο. Το SikaSwell® μπορεί επίσης να διογκωθεί και σε μικρά κενά, παρέχοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια


Δείτε επίσης υδατοφραγές ή αλλιώς waterstops για αρμούς σκυροδέματος από την Sika


Για υδροδιογκούμενα κορδόνια αρμών Sika στις καλύτερες τιμές Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης καλέστε μας στο 2373042590.

Get More of our Update