Χαλκιδική Penetron Τσάκωνας

Μόνιμη μόνωση υπογείου Penetron, πισίνας και σε όλες τις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος 

Χαλκιδική Penetron Τσάκωνας
Penetron

Για κρυσταλλικά κονιάματα Penetron καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.


Θα βρείτε Penetron admix για σκυροδετήσεις και Penetron επαλειφόμενο για υφιστάμενες κατασκευές.


Τα τσιμεντοειδούς βάσης προϊόντα στεγανοποίησης PENETRON, αποτελούνται από τσιμέντο Portland, ειδικά διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο και διάφορα χημικά τα οποία εξασφαλίζουν την πιο αποτελεσματική και μόνιμη στεγανοποίηση του σκυροδέματος.
Τα χημικά του PENETRON διεισδύουν εσωτερικά και κατά μήκος των πόρων, των τριχοειδή διαδρόμων και των ρωγμών και μεταφέρονται μέσω του φαινομένου της όσμωσης.

Τα χημικά ενεργά του PENETRON αντιδρούν με το ελεύθερο υδροξείδιο του ασβεστίου που είναι συστατικό του σκυροδέματος και με το νερό παράγοντας μη διαλυτά κρυσταλλικά σύμπλοκα ινώδους μορφής τα οποία κλείνουν τους πόρους και τους τριχοειδή διαδρόμους σε βάθος 400 microns. Η ανάπτυξη των κρυσταλλικών σχηματισμών λαμβάνει χώρα μέσα στη δομή του σκυροδέματος και έχει μετρηθεί να δημιουργείται και σε βάθος σχεδόν 1m από το σημείο εφαρμογής του PENETRON.

Τα μόρια του νερού (και ένα ευρύ φάσμα χημικών), δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να διαπεράσουν το σκυρόδεμα διότι οι κρυσταλλικοί σχηματισμοί του PENETRON αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα διάκενα αέρος τα οποία αφήνουν είναι πολύ μικρά. Όμως τα μόρια του νερού σε αέρια φάση έχουν την δυνατότητα να διαπεράσουν το σκυρόδεμα επιτρέποντάς του να αναπνέει και εμποδίζοντας την ανάπτυξη υδρατμών στο εσωτερικό του.

Για την ανάπτυξη των κρυστάλλων είναι απαραίτητη η παρουσία νερού στο εσωτερικό των πόρων και των τριχοειδή διαδρόμων. Η απουσία υγρασίας σταματάει την χημική αντίδραση του PENETRON και τα χημικά που περιέχει παραμένουν αδρανή σε λανθάνουσα φάση. Οποτεδήποτε όμως στο μέλλον τα χημικά αυτά έρθουν σε επαφή με υγρασία ή νερό έχουμε αυτόματη επανεργοποίηση του μηχανισμού σχηματισμού κρυστάλλων, οι οποίοι φράζουν περαιτέρω τους διαδρόμους και μεταναστεύουν σε μεγαλύτερα βάθη του σκυροδέματος.


Χοντροί και λεπτοί ινώδεις κρύσταλλοι φαίνονται ότι έχουν αναπτυχθεί στη ρωγμή. Αυτή η συνεχής ανάπτυξη κρυστάλλων θα γεμίσει και θα στεγανοποιήσει τη ρωγμή.

Πενετρον στάδιο 0
Πενετρον στάδιο 0

Η ίδια ρωγμή όπως και παραπάνω, σε φωτογραφία μέσω ηλεκτρονικού μικροσκοπίου δείχνει την ανάπτυξη κρυστάλλων του PENETRON οι οποίοι την στεγανοποιούν.

Πενετρον στάδιο 1
Πενετρον στάδιο 1


Η ίδια ρωγμή σε μεγαλύτερη εστίαση δείχνει την ανάπτυξη των επιμήκη και των λεπτών ινώδη κρυστάλλων.

Πενετρον στάδιο 2
Πενετρον στάδιο 2


Για κρυσταλλικά επαλειφόμενα Penetron ή Penetron Admix καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.