9/10/2020

Χαλκιδική μόνιμη στεγάνωση πισίνας

Μόνιμη μόνωση πισίνας και σε ότες τις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος 

Μόνιμη στεγάνωση πισίνας
Μόνιμη στεγάνωση πισίνας

Μόνιμη στεγάνωση σε υπόγεια, τοίχους

αντιστήριξης, δεξαμενές, πλάκες

σκυροδέματος ......


Μόνιμη στεγάνωση σε βάθος...!

Για υφιστάμενες κατασκευές Sika MonoTop-160 Migrating

Για προσθήκη στη βαρέλα Sika® WT-200 P

Για κρυσταλλικά κονιάματα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Ο τρόπος λειτουργείας των κρυσταλλικών στεγανωτικών κονιαμάτων είναι ο ίδιος είτε είναι πρόσμικτο είτε είναι επαλειφόμενο.

Οι ενεργές ενώσεις που υπάρχουν μέσα στα κονιάματα αυτά, αντιδρούν με το νερό και τα παραπροϊόντα της ενυδάτωσης του σκυροδέματος, προκαλώντας μία καταλυτική αντίδραση, η οποία παράγει αδιάλυτους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι μέσω του φαινομένου της ώσμωσης, μεταφέρονται στο εσωτερικό των πόρων του σκυροδέματος. 
Μπορεί να εφαρμοστεί σε

(✔️) Υπόγειο

(✔️) Ταρατσόκηποι (φυτεμένο δώμα)

(✔️) Πισίνα

(✔️) Τοιχεία αντιστήριξης

(✔️) Λιμενικά έργα 

(✔️) Δεξαμενές πόσιμου νερού 

(✔️) Δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού

(✔️) Υγρούς χώρους κάτω από τα πλακάκια

(✔️) Σήραγγες και υπόγειες στοές

(✔️) Σε δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος που θέλουμε να μειώσουμε την παραμένουσα υγρασία


Πλεονεκτήματα

(✔️) Μόνιμη στεγάνωση σε βάθος

(✔️) Αυξάνει την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος

(✔️) Περιορίζει την έλευση διαβρωτικών ουσιών για το σκυρόδεμα (χλωριόντα, θειούχες ενώσεις κ.α.) που βρίσκονται στον υδροφόρο ορίζοντα 

(✔️) Σφραγίζει στατικές τριχοειδείς ρυγματώσεις, έως και 0,4 mm, σφραγίζει ακόμη και όταν εμφανισθούν εκ των υστέρων.

(✔️) Επιτρέπει τη διαπερατότητα των υδρατμών άρα τη διαπνοή των δομικών στοιχείων.

(✔️) Αυξάνει την ηλεκτρική αντίσταση του σκυροδέματος και έτσι προστατεύει τον οπλισμό του σκυροδέματος .


Η στεγανότητα μιας κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, εξαρτάται από ορισμένες παραμέτρους που καθορίζουν την υδροπερατότητα του. Αυτές είναι

η υδροστατική πίεση

η αγωγιμότητα του σκυροδέματος σε νερό

η τριχοειδής απορρόφηση νερού

η ικανότητα αυτο-ίασης και επούλωσης τρειοχειδών ρωγμών του σκυροδέματος

Δείτε επίσης:Με τα κρυσταλλικά στεγανωτικά κονιάματα της Sika, MonoTop®-160 Migrating για τις υφιστάμενες κατασκευές και του Sika® WT-200 για προσθήκη στη βαρέλα εξασφαλίζετε πλήρη στεγάνωση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Για κρυσταλλικά κονιάματα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου