9/06/2020

Χαλκιδική Μόνωση ταράτσας: 3 τρόποι μόνωσης

Χαλκιδική Μόνωση ταράτσας: 3 τρόποι μόνωσης

Σήμερα, υπάρχει πληθώρα από είδη και συστήματα υγρομόνωσης και θερμομόνωσης για την ταράτσα. 

Παρακάτω περιγράφονται εφαρμογές και 3 τρόποι μόνωσης που αφορούν την θερμομόνωση και την στεγανοποίηση ταράτσας.

Χαλκιδική Μόνωση ταράτσας: 3 τρόποι μόνωσης
Μόνωση ταράτσας


Για υλικά μόνωσης για ταράτσα σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις  καλύτερες τιμές της αγοράς,κάντε μας ένα τηλέφωνο στο 23730 42590.

Μόνωση ταράτσας : θερμομόνωση


Η θερμομόνωση της ταράτσας συναντάται σε διαφορετικούς τύπους ανάλογα με τη θέση του θερμομονωτικού υλικού στην διαστρωμάτωση, αν είναι συμβατική (θερμομόνωση κάτω από τη στρώση στεγάνωσης) ή αν είναι αντεστραμμένη δηλαδή το θερμομονωτικό υλικό να είναι πάνω από το επίπεδο στεγάνωσης. Ακόμη διαφοροποιείται ανάλογα με τα φορτία βατότητας, δηλαδή τι φορτία και με τι συχνότητα διέρχονται, ή αν δεν περπατιέται δηλαδή μη βατό.

Τα είδη θερμομόνωσης και οι τύποι που θα αναλύσουμε αναβαθμίζουν ενεργειακά την κατοικία μας προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία από την ζέστη και το ψύχος. 

Αυτός που θα σας πει τι μόνωση πρέπει να επιλέξετε, είναι ο εξειδικευμένος μηχανικός.

Για εξειδικευμένα συνεργεία και μηχανικούς για μόνωση ρωτήστε εμάς στο 23730 42590 Πρώτος Τρόπος για μόνωση ταράτσας 

Είναι η κλασική συμβατική θερμομόνωση  με χαμηλό φορτίο βατότητας που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο και η στεγανοποίηση τοποθετείται στο τελείωμα της εφαρμογής και πάνω από τα θερμομονωτικά υλικά (συμβατικό δώμα). Λόγω των ελαφροβαρών θερμομονωτικών γεμισμάτων, που θα πούμε στη συνέχεια δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση μεγάλων σημειακών φορτίων π.χ. βαριές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με μικρή επιφάνεια έδρασης.

Συμβατική μόνωση ταράτσας
Συμβατική μόνωση ταράτσας

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. 1η ασφαλτική μεμβράνη:
 7. 2η ασφαλτική μεμβράνη:
 8. Στρώση από τσιμεντόπλακες
Η απεικόνιση της συμβατικής μόνωσης είναι από το site της Vitex-Hermes και είναι ενδεικτική της διαστρωμάτωσης βατού κλασσικού δώματος.  

Σε αυτόν τον τύπο μόνωσης συνήθως χρησιμοποιούνται ως επικουρική-επιπρόσθετη θερμομόνωση ελαφρά θερμομονωτικά γεμίσματα με αερακτικά πρόσθετα για παραγωγή αφρομπετον η προσθήκη περλίτη για παραγωγή περλομπετον. Η βασική θερμομονωτική στρώση έχει επικρατήσει να είναι από εξιλασμένη πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας ώστε να λαμβάνει λιγότερη παραμόρφωση κατά την χρήση και για ένα δεύτερο λόγο ο οποίος έχει να κάνει με την βραχυπρόθεσμη απορρόφηση νερού στη μάζα της θερμομόνωσης. Η εξιλασμένη πολυστερίνη σε μόνιμη εμβάπτιση με νερό απορροφά συγκριτικά σε ίδια πυκνότητα με διογκωμένη πολυστερίνη (eps) χαμηλότερη ποσότητα.

Αν φτάσουμε στο σημείο βέβαια να λέμε ότι η υγρομόνωση έχει αστοχήσει και παίρνει νερά η πλάκα το τελευταίο που θα πρέπει να μας ανησυχεί είναι το πόσα ψηφία πίσω από το πρώτο μηδενικό της υποδιαστολής θα αλλάξει το λ. Σε αυτή την περίπτωση πάμε σε επανεστεγάνωση ταράτσας.

Ρίξτε μια ματιά εδώ


Για υλικά μόνωσης για ταράτσα σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις  καλύτερες τιμές της αγοράς,κάντε μας ένα τηλέφωνο στο 23730 42590.

Δεύτερος Τρόπος για μόνωση ταράτσας 

Ανεστραμμένη θερμομόνωση, είδος εφαρμογής που τα στεγανωτικά υλικά προηγούνται των θερμομονωτικών.  Θεωρούνται βαριές κατασκευές γιατί αποτελούνται κυρίως από τσιμεντοκονιάματα και πλάκες η πλακάκια.

Η ανεστραμμένη μόνωση είναι ένα δεύτερο είδος θερμομόνωσης και στεγάνωσης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, αρκετά και στην Ελλάδα. Η εφαρμογή της λύσης, προβλέπει την θερμομονωτική στρώση πάνω από την στρώση υγρομόνωσης. Κατά συνέπεια επειδή το θερμομονωτικό υλικό είναι εκτεθειμένο αφού  θα έρχεται σε επαφή με το νερό, το χιόνι, την σκόνη, πρέπει να έχει κλειστές κυψέλες, δομή δηλαδή ώστε να είναι αδιάβροχο. Θερμομονωτικό υλικό για τέτοιες εφαρμογές είναι η εξιλασμένη πολυστέρινη (xps). Αυτή βραχυπρόθεσμα θα απορροφήσει λιγότερο νερό συγκριτικά με πετροβάμβακα και διογκωμένη πολυστερίνη (eps). Ωστόσο έχει ένα μειονέκτημα, μειωμένη διαπνοή. 

Ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας
Ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Υλικό ρύσεων
 3. Ασφαλτικό διάλυμα
 4. 1η ασφαλτική μεμβράνη:EVERGLASS VFF 3kg/m² ή ASPHALDIEN VFF 3kg/m²
 5. 2η ασφαλτική μεμβράνη:ROOFGUM P FF 4kg/m² ή ASPHALDIEN P FF 4kg/m²
 6. Θερμομονωτικό υλικό
 7. Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα.
 8. Στρώση χαλικιώνEVERGLASS PERFO FF 2,0Κg/m² πάνω στο οποίο επικολλάται ολικά η ασφαλτική μεμβράνη.
Η απεικόνιση της συμβατικής μόνωσης είναι από το site της Vitex-Hermes και είναι ενδεικτική της διαστρωμάτωσης βατού κλασσικού δώματος.  

Αυτά τα είδη εφαρμογών για μόνωση ταράτσας  προσφέρονται για συχνή επισκεψιμότητα αλλά και κάθε είδους καταπονήσεις. Το συνηθέστερο είδος αυτής της εφαρμογής είναι οι ταρατσόπλακες Ταρατσόπλακες Fibran που περιέχουν το θερμομονωτικό υλικό αλλά ταυτόχρονα και το υλικό βατότητας.

Ταρατσόπλακες Fibran
Ταρατσόπλακες  Fibran

Αυτές οι πλάκες πρέπει να σφραγίζονται με ελαστικούς αρμούς ώστε να υπάρξει αντοχή στις διαστολές και συστολές του συστήματος. 

Δείτε στο λινκ που ακολουθεί για περισσότερα.


Τρίτος Τρόπος για μόνωση ταράτσας 

Μόνωση ελαφρού τύπου με θυσιαζόμενη στεγάνωση. Πρόκειται για μόνωση με βάρος που δεν ξεπερνά συνήθως τα 10 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.  Αυτού του είδους η εφαρμογή περιλαμβάνει διπλή στεγανοποίηση πού τοποθετείται επάνω και κάτω από τις θερμομονωτικές πλάκες. 

Το συνηθέστερο θερμομονωτικό υλικό για αυτούς τους τύπους μόνωσης ταράτσας είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη διότι είναι ανθεκτική σε μηχανική καταπόνηση και έχει την μικρότερη απορρόφηση νερού σε εμβάπτιση λόγο της κλειστής δομής του. Μακροπρόθεσμα αυτό σημαίνει ότι διατηρεί σε μεγαλύτερο ποσοστό τις θερμομονωτικές ικανότητες του. 

Σαν στεγάνωση χρησιμοποιούνται 2 στρώσεις. Συνήθως η στρώση πάνω από το σημείο αναφοράς (πλάκα σκυροδέματος) είναι τσιμεντοειδή επαλειφόμενα στεγανωτικά. Αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται ως την τελευταία γραμμή άμυνας έναντι σε διείσδυση νερού, χλώριο, διοξείδιο του άνθρακα κ.α. με σκοπό να προστατέψουμε τα φέροντα στοιχεία (πλάκες, δοκάρια, υποστυλώματα) σε περίπτωση αστοχίας της μόνωσης. 

Η θυσιαζόμενη στρώση, τοποθετείτε με μοναδικό στόχο την προστασία της θερμομονωτικής στρώσης. Παραλαμβάνει όλο το νερό της βροχής αφού είναι τελική στρώση και μπλοκάρει περίπου το 95-98% της  ποσότητας νερού στέλνοντας στην απορροή. Αυτά τα υλικά συνήθως είναι ασφαλτόπανα ή επαλειφόμενα ελαστομερή. Γίνεται να μπει και κεραμικό πλακάκι με μεμβράνη epdm επίσης. 


Μόνωση ελαφρού τύπου
Μόνωση ελαφρού τύπουΜόνωση ταράτσας : Υγρομόνωση

Τα είδη και οι τύποι των στεγανοποιήσεων  αναφέρονται σε μεμβράνες γενικότερα. Είναι οι υγρές μεμβράνες όπως ελαστομερή επαλειφόμενα, τσιμεντοειδή επαλειφόμενα, κρυσταλλικά επαλειφόμενα και γενικότερα ότι έχει να κάνει με επάλειψη. Είναι και οι μεμβράνες στεγάνωσης όπως ασφαλτόπανα, μεμβράνες EPDM, πλαστομερής μεμβράνες κ.α.

Η στεγανοποίηση ταράτσας προστατεύει την κατασκευή του κτιρίου και τον οπλισμό από την εισχώρηση υγρασίας. Η οξείδωση του σιδηροπλισμού ξεκινά όταν η υγρασία ξεπεράσει το 65% σχετικής υγράσιας του στοιχείου. Επιπλέον όταν φτάσει πάνω του 65% επιταχύνεται ο ρυθμός ενεναθράκοσης (καταιβαίνει το ph και καταστρέφεται το παθητικό φιλμ προστασίας). Για αυτόν τον λόγο η μόνωση της ταράτσας θα πρέπει να είναι στα μέτρα του κάθε κτιρίου προκειμένου να μην ξεπερνά η υγρασία κάποια όρια. 

Μόνωση και στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανα.
Μόνωση ταράτσας με ασφαλτοπανα Hermes. Ασφαλτόπανα ή αλλιώς ασφαλτικές μεμβράνες είναι μία από τις πιο συνηθέστερες εφαρμογές.

Τα ασφαλτόπανα θεωρούνται μία αξιόπιστη λύση μόνωσης ταράτσας , οικονομική και με προσδόκιμο ζωής μεγαλύτερο από 10 έτη. Έχει θέμα στην διαχείριση των υδρατμών όμως. 

Η τοποθέτηση των ασφαλτoπάνων γίνεται με την χρήση φλόγας και η βατότητα περιορίζεται μόνο σε επίσκεψη και όχι σε χρήση με αιχμηρά αντικείμενα. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι προετοιμασμένη κατάλληλα.

Μόνωση και στεγανοποίηση ταράτσας με ελαστομερή συστήματα βαφής.
Συνήθης εφαρμογή και αυτή. Η βαφή μπορεί να είναι πολυουρεθανικής, ακρυλικής, σιλοξανικής ή υβριδικής βάσης. Το κάθε ένα έχει και τα δικά του προτερήματα.

Αξιόπιστα συστήματα ελαστομερών βαφών της Vimatec που φτάνουν και τα 10 χρόνια αντοχής.

Μόνωση και στεγανοποίηση ταράτσας με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή.
Οικονομική εφαρμογή και value for money υλικά. Τα τσιμεντοειδή συγχωρούν αρκετά λάθη. Έχουν πολύ ικανοποιητική συμπεριφορά στους υδρατμούς συμβάλλοντας στην εκτόνωση εγκλωβισμένης υγρασίας  (επιτρέπει τα στοιχεία να στεγνώνουν). Επιπλέον προστατεύει από χλώριο, διοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία, θείο και πολλές άλλες επιβλαβές ουσίες για τον χάλυβα και το σκυρόδεμα.

Υπάρχει μεγάλη γκάμα σε αυτά, όπως απλά τσιμεντοειδή, τσιμεντοειδή τροποποιημένα με πολυμερή που δίνουν ελαστικότητα ακόμη και κρυσταλλικά επαλειφόμενα στεγανωτικά. Τα δε τελευταία έχουν πληθώρα εφαρμογών και σε επισκευές κτιρίων. 

Μόνωση και στεγανοποίηση ταράτσας με μεμβράνες EPDM.
Μεμβράνες που θέλουν ειδικό συνεργείο και εξοπλισμό, τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνουν θέση στο εμπόριο. Είναι σχετικά οικονομικές και σε αντίθεση με όλες τις άλλες μεμβράνες έχουν κορυφαία διαπνοή, βοηθώντας έτσι στην εκτόνωση της εγκλωβισμένης υγρασίας.


Αυτά είναι τα βασικά που αναλύσαμε μέχρι τώρα. Πολλές παραλλαγές για συστήματα στεγάνωσης υπάρχουν οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν όλες. 


Τι πρέπει να προσέχουμε στη μόνωση ταράτσας που αφορά στεγανοποίηση;

Μια μόνωση ταράτσας πρέπει να είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει αντοχή σε υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία αλλά και καλή λειτουργία της μόνωσης αισθητική και λειτουργική σε βάθος χρόνου. 

Οι μονώσεις εμφανίζουν προβλήματα ως συνήθως στους αρμούς τα οποία ονομάζονται και ευπαθή σημεία. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας περίπλοκων μηχανισμών όπως για παράδειγμα η προσρόφηση νερού στους πόρους των υλικών (όλα τα υλικά έχουν) ή μέσω συμπύκνωσης εντός της μάζας του ή των υλικών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει έστω τοπικά ο συντελεστής θερμικής παραμόρφωσης. Με τον ήλιο τους καλοκαιρινούς μήνες που η ηλιακή ακτινοβολία γίνεται μέγιστη, μέγιστη γίνεται και η παραμόρφωση των υλικών (συστολές - διαστολές) που υπόκεινται σε θερμικά φορτία. Έτσι οι πρώτες ρωγμές κάνουν την εμφάνιση τους. Είναι φαινόμενα, όμως, που μπορούν να προληφθούν από εξειδικευμένους μηχανικούς που χρησιμοποιούν εξειδικευμένα λογισμικά και εργαλεία. 

Η τεχνική γήρανση των υλικών είναι ένας μεγάλος παράγοντας για την καλή διατήρηση της μόνωσης ταράτσας. Ενδεικτικά οι περισσότερες πολυουρεθανικές μαστίχες του εμπορίου αστοχούν μέσα στον χρόνο από ερπυσμό και κιμωλίαση. Μια από τις καλύτερες μαστίχες παγκοσμίως για σφράγιση αρμών είναι η Sikaflex®-11 FC+.

Τι προσέχουμε στη μόνωση ταράτσας που αφορά θερμομόνωση

Πολύ σημαντική είναι η συμπεριφορά των θερμομονωτικών υλικών μετά την πάροδο των χρόνων. Τα θερμομονωτικά υλικά θα πρέπει να είναι το ίδιο αποδοτικά όπως όταν εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά. Για παράδειγμα με την προσρόφηση νερού αυξάνεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ και ο συντελεστής διαπίδυσης υδρατμών μ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συσσωρεύεται περισσότερη υγρασία μέσα στο θερμομονωτικό υλικό και  να μικραίνει η θερμομονωτική ικανότητα του συστήματος μόνωσης. Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την πυκνότητα των ελαφρών κονιαμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη μόνωση ώστε να μην υποστεί μελλοντική καθίζηση.

Ένα ακόμα σημαντικό και κρίσιμο σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το βάρος του τύπου μόνωσης ταράτσας που θα επιλέξουμε ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με τη στατικότητα και συνεπώς με την ασφάλεια του κτιρίου.

Δείτε επίσης
Για υλικά μόνωσης για ταράτσα σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις  καλύτερες τιμές της αγοράς,κάντε μας ένα τηλέφωνο στο 23730 42590.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου