9/22/2020

Χαλκιδική επισκευές μπετόν

Χαλκιδική επισκευές μπετόν 

Για υλικά επισκευών sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Διαβρωμένος οπλισμός τοιχίου  


Το μπετόν μπορεί να θεωρείται σαν ένα πανίσχυρο δομικό υλικό ωστόσο έχει και αυτό τις παθογένειες του.


Η μόλυνση της ατμόσφαιρας με το αυξημένο CO2  και τα χλωριόντα των παραθαλάσσιων περιοχών ή αυτά που προέρχονται από τα αλάτια αποπαγοποίησης είναι δύο από τις πιο βασικές αιτίες γήρανσης και απαξίωσης του μπετόν.


Συγκεκριμένα  το διοξείδιο του άνθρακα προκαλεί μία μείωση του pH  του μπετόν προστασίας των σιδηροπλισμών κατά την αντίδραση:


Ca Co H2 + Co2 = Ca C03 + H2O


Αυτό σημαίνει μία μείωση του pH Μπετόν και άρα την παθητική προστασία που προσφέρει στις ράβδους του οπλισμού. Οι ράβδοι πλέον εκτίθενται στο οξυγόνο, στο νερό και στα χλωριόντα και διαβρώνονται προκαλώντας εκτινάξεις στο μπετόν και απολεπίσεις. Η στατική επάρκεια  των δομικών στοιχείων τίθεται σε αμφισβήτηση.


Ενισχύσεις με υφάσματα και ελάσματα από ανθρακονήματα.

Μιλάμε για την τεχνολογία FRPS (Fiber reinforced plastics) όπου εκμεταλλευόμαστε τις τεράστιες αντοχές  των ανθρακονημάτων για να ενισχύσουμε στατικά δομικά στοιχεία από μπετόν που έχουν πρόβλημα. Οι εποξειδικές ρητίνες του συστήματος αποτελούν το μέσο μεταβίβασης των  τάσεων από τις κατασκευές προς τα ανθρακονήματα.

Για υλικά επισκευών sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

9/10/2020

Χαλκιδική μόνιμη στεγάνωση πισίνας

Μόνιμη μόνωση πισίνας και σε ότες τις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος 

Μόνιμη στεγάνωση πισίνας
Μόνιμη στεγάνωση πισίνας

Μόνιμη στεγάνωση σε υπόγεια, τοίχους

αντιστήριξης, δεξαμενές, πλάκες

σκυροδέματος ......


Μόνιμη στεγάνωση σε βάθος...!

Για υφιστάμενες κατασκευές Sika MonoTop-160 Migrating

Για προσθήκη στη βαρέλα Sika® WT-200 P

Για κρυσταλλικά κονιάματα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Ο τρόπος λειτουργείας των κρυσταλλικών στεγανωτικών κονιαμάτων είναι ο ίδιος είτε είναι πρόσμικτο είτε είναι επαλειφόμενο.

Οι ενεργές ενώσεις που υπάρχουν μέσα στα κονιάματα αυτά, αντιδρούν με το νερό και τα παραπροϊόντα της ενυδάτωσης του σκυροδέματος, προκαλώντας μία καταλυτική αντίδραση, η οποία παράγει αδιάλυτους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι μέσω του φαινομένου της ώσμωσης, μεταφέρονται στο εσωτερικό των πόρων του σκυροδέματος. 
Μπορεί να εφαρμοστεί σε

(✔️) Υπόγειο

(✔️) Ταρατσόκηποι (φυτεμένο δώμα)

(✔️) Πισίνα

(✔️) Τοιχεία αντιστήριξης

(✔️) Λιμενικά έργα 

(✔️) Δεξαμενές πόσιμου νερού 

(✔️) Δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού

(✔️) Υγρούς χώρους κάτω από τα πλακάκια

(✔️) Σήραγγες και υπόγειες στοές

(✔️) Σε δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος που θέλουμε να μειώσουμε την παραμένουσα υγρασία


Πλεονεκτήματα

(✔️) Μόνιμη στεγάνωση σε βάθος

(✔️) Αυξάνει την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος

(✔️) Περιορίζει την έλευση διαβρωτικών ουσιών για το σκυρόδεμα (χλωριόντα, θειούχες ενώσεις κ.α.) που βρίσκονται στον υδροφόρο ορίζοντα 

(✔️) Σφραγίζει στατικές τριχοειδείς ρυγματώσεις, έως και 0,4 mm, σφραγίζει ακόμη και όταν εμφανισθούν εκ των υστέρων.

(✔️) Επιτρέπει τη διαπερατότητα των υδρατμών άρα τη διαπνοή των δομικών στοιχείων.

(✔️) Αυξάνει την ηλεκτρική αντίσταση του σκυροδέματος και έτσι προστατεύει τον οπλισμό του σκυροδέματος .


Η στεγανότητα μιας κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, εξαρτάται από ορισμένες παραμέτρους που καθορίζουν την υδροπερατότητα του. Αυτές είναι

η υδροστατική πίεση

η αγωγιμότητα του σκυροδέματος σε νερό

η τριχοειδής απορρόφηση νερού

η ικανότητα αυτο-ίασης και επούλωσης τρειοχειδών ρωγμών του σκυροδέματος

Δείτε επίσης:Με τα κρυσταλλικά στεγανωτικά κονιάματα της Sika, MonoTop®-160 Migrating για τις υφιστάμενες κατασκευές και του Sika® WT-200 για προσθήκη στη βαρέλα εξασφαλίζετε πλήρη στεγάνωση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Για κρυσταλλικά κονιάματα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Χαλκιδική μόνωση Waterstops ή Υδατοφραγές

Χαλκιδική μόνωση Waterstops ή Υδατοφραγές


Waterstops
Waterstops

Η Sika διαθέτει ευρεία γκάμα συστημάτων για στεγανοποίηση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών. Τα συστήματα αυτά τοποθετούνται στην κατασκευή κατά τη φάση σκυροδέτησης, προστατεύοντας από διαρροή, με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την τεχνολογία στην οποία βασίζονται και το σχεδιασμό τους.

Για Υδατοφραγές / Waterstops καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.


Συνήθεις τύποι αρμών στην κατασκευή.
Διακρίνονται 4 τύποι αρμών στις κατασκευές. 
1) Κατασκευαστικοί αρμοί
2) Αρμοί ένωσης
3) Διαστολικοί αρμοί
4) Αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης (ελεγχόμενοι ή προκαλούμενοι σε συγκεκριμένα σημεία)Κατασκευαστικοί αρμοί
Κατασκευαστικοί αρμοί
Κατασκευαστικοί αρμοί

Οι κατασκευαστικοί αρμοί σχεδιάζονται για να χωρίζουν την κατασκευή σε διακριτά τμήματα, για λόγους διαχείρισης & οργάνωσης της καθημερινής κατασκευαστικής διαδικασίας ή ως δομητικό μέσο για μεταφορά φορτίου. Ο οπλισμός στους κατασκευαστικούς αρμούς πρέπει συνεπώς να είναι συνεχόμενος, διαμέσου του αρμού.  Αρμοί ένωσης
Αρμοί ένωσης
Αρμοί ένωσης

Οι αρμοί ένωσης είναι επίπεδοι ή με εσοχή και χωρίζουν την κατασκευή σκυροδέματος σε όλο το βάθος, χωρίς καθορισμένο διάκενο. Ο οπλισμός στους αρμούς ένωσης είναι ασυνεχής. Όταν το τμήμα σκυροδέματος συστέλλεται, είναι δυνατή η κοινή κίνηση (άνοιγμα του αρμού). Όταν διαστέλεται, είναι δυνατή η μετάδοση πίεσης.  Διαστολικοί αρμοί
Διαστολικοί αρμοί
Διαστολικοί αρμοί

Οι διαστολικοί ή κινητικοί αρμοί, χωρίζουν τα στοιχεία σκυροδέματος σε όλο το βάθος, με καθορισμένου πλάτους διάκενο. Ο οπλισμός στους διαστολικούς αρμούς είναι ασυνεχής. Οι διαστολικοί αρμοί επιτρέπουν διαφορική κινητικότητα λόγω θερμοκρασιακών διακυμάνσεων και/ή φορτίων ή καθιζήσεων από τη μία ή περισσότερες κατευθύνσεις των περιοχών, τμημάτων ή δομών που διαχωρίζονται από αυτούς.Αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης (ελεγχόμενοι ή προκαλούμενοι σε συγκεκριμένα σημεία)
Αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης
Αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης

Αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης (ελεγχόμενοι ή προκαλούμενοι σε συγκεκριμένα σημεία)
Οι αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης σε τοιχοποιία, για παράδειγμα, προορίζονται για καθορισμένο έλεγχο ρωγμών σε αδύναμη διατομή σκυροδέματος και σχηματισμό ελεγχόμενου σημείου ρωγμών μέσω του σκυροδέματος. Αυτοί οι αρμοί απαλευθερώνουν την κατασκευή από τις πιέσεις λόγω ανάπτυξης θερμοκρασίας και συρρίκνωσης και συνεπώς αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη δημιουργία ρωγμών σε τοιχοποιία. Έτσι, η ρωγμή λαμβάνει χώρα στο εκ των προτέρων σχεδιασμένο και εξ επί τούτου διαμορφωμένο σημείο.


Για Υδατοφραγές / Waterstops καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Τι προσφέρουν τα Waterstops ή αλλιώς υδροφραγές; 

Λόγω της φύσης των υλικών, οι κατασκευές οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος πρέπει πάντα να κατασκευάζονται χωρισμένες σε τμήματα. Σε όλους αυτούς τους αρμούς, τοποθετούνται υδροφραγές για τη σφράγιση και στεγανοποίησή τους. Οι υδροφραγές χρησιμοποιούνται για στεγανή σφράγιση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών έναντι διεισδύσεως νερού από το υπέδαφος λόγω διήθησης και νερού υπό υδροστατική πίεση, καθώς και για επιφανειακή κάλυψη αρμών. Η τοποθέτηση υδροφραγών σε συνδυασμό με τεχνικές κατασκευής υδατοστεγανού σκυροδέματος, πρέπει να διασφαλίζουν ως σύστημα τη στεγανότητα όλης της κατασκευής. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει συμμόρφωση με τα τυπικά διεθνή και εθνικά πρότυπα σχεδιασμού και τις απαιτήσεις. Η σωστή επιλογή των πλέον κατάλληλων υδροφραγών για κατασκευαστικούς ή διαστολικούς αρμούς καθορίζεται κυρίως από την αναμενόμενη πίεση νερού, τις σχεδιαστικές απαιτήσεις για την κινητικότητα του αρμού και την έκθεσή της. Η μέγιστη σχεδιαστική αντοχή σε πίεση νερού για κάθε τύπο υδροφραγής αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Αυτές οι τιμές βασίζονται στην εμπειρία μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει σωστός εγκιβωτισμός της υδροφραγής στο σκυρόδεμα. Το ονομαστικό πλάτος των αρμών θα πρέπει κανονικά να είναι από 20mm έως 30mm, ανάλογα με το συγκεκριμένο τύπο υδροφραγής και τη διατομή που θα χρησιμοποιηθεί.


Ποιά είναι τα είδη των Waterstops; 

Υπάρχουν υδροφραγές διαφορετικών υλικών και διαφορετικής ποιότητας. Η αναμενόμενη φόρτιση, π.χ. η πίεση του νερού και η κινητικότητα, θα καθορίσουν την επιλογή του κατάλληλου υλικού, την ποιότητα και το σχεδιασμό της υδροφραγής. Μία υδατοστεγανή κατασκευή προϋποθέτει την ασφαλή σφράγιση των διαστολικών και κατασκευαστικών αρμών της. Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με το κατάλληλο σύστημα σφράγισης για την κατασκευή σας, δεδομένου ότι διαθέτουμε τη μεγαλύτερη γκάμα υλικών σφράγισης αρμών και στεγανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και πολλών ειδικών λύσεων. Η ικανότητά μας αυτή διασφαλίζει προσαρμοσμένες λύσεις συστημάτων σφράγισης για διαφορετικές τεχνικές, πρακτικές και οικονομικές απαιτήσεις.


Τα Waterstops μπορεί να είναι :

Α) Θερμοπλαστικές υδροφραγές
Β) Υδρόφιλα προφίλ & σφραγιστικά
Γ) Συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων

Η επιλογή του κατάλληλου υλικού υδροφραγής, η συνολική θεώρηση στεγανοποίησης και ο σχεδιασμός, εξαρτώνται από την εκάστοτε κατασκευή, την έκθεσή της και τη διαδικασία κατασκευής της. Οι υδροφραγές αυτές λειτουργούν κυρίως ως στεγανή σφράγιση του αρμού και επιπλέον επιτρέπουν στα δύο τμήματα να κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, χωρίς περιορισμούς (χωρίς τη δημιουργία εντατικών καταστάσεων).


Θερμοπλαστικές υδροφραγές

Θερμοπλαστικές υδροφραγές Waterstops
Θερμοπλαστικές υδροφραγές Waterstops

Οι υδροφραγές αποτελούν τη συνηθέστερη επιλογή σφράγισης κατασκευαστικών αρμών. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκευής, επιλέγεται το σωστό προφίλ υδροφραγής Sika Waterbar®.

Πλεονεκτήματα:
Εύκολος σχεδιασμός κλειστών συστημάτων
Εύκολη σύνδεση με θερμοσυγκόλληση
Διαφορετικά προϊόντα, σχήματα και μεγέθη για διαφορετικές απαιτήσεις (φορτίο και έκθεση)
Μπορούν να παραχθούν προδιαμορφωμένες διατομές, συγκεκριμένου σχεδιασμού, για ειδικά σημεία του έργου
Εσωτερικής και εξωτερικής εφαρμογήςΥδρόφιλα προφίλ & σφραγιστικά

Υδρόφιλα προφίλ & σφραγιστικά Waterstops
Υδρόφιλα προφίλ & σφραγιστικά Waterstops

Τα υδροδιογκούμενα σφραγιστικά της σειρά SikaSwell® αποτελούν μία λύση με εξαιρετική ευκολία τοποθέτησης ακόμα και σε περιπτώσεις πολύ πυκνού οπλισμού. Είτε σε μορφή σφραγιστικού, είτε σε προδιαμορφωμένο προφίλ τα υδροδιογκούμενα σφραγιστικά SikaSwell® σφραγίζουν και στεγανοποιούν με ασφάλεια κάθε κατασκευαστικό αρμό. Το σημαντικό τους πλεονέκτημα είναι η μόνιμη ελαστικότητα και η μεγάλη τους αντοχή.

Η πλήρης γκάμα υδρόφιλων (υδροδιογκούμενων) προφίλ, σφραγιστικών και ειδικών τεμαχίων SikaSwell® αποτελούν μία αποδοτική λύση για κατασκευαστικούς αρμούς και σφράγιση διεισδύσεων σωληνώσεων & βοηθητικού εξοπλισμού, με στόχο την παροχή επιπλέον γραμμής άμυνας έναντι διείσδυσης νερού.  

Πλεονεκτήματα:
Ιδιαίτερα οικονομική λύση
Καμία επίδραση στο καλούπι ή τον οπλισμό
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επικουρικό σύστημα στεγανοποίησης
Ελεγμένο και εγκεκριμένο σύστημα
Ευρεία γκάμα προφίλ είναι διαθέσιμα για διαφορετικές απαιτήσεις  Συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων

Συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων Waterstops
Συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων Waterstops

Τα συστήματα SikaFuko® προσφέρουν μία μοναδική λύση στεγανοποίησης κατασκευαστικών αρμών, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν λύση συντήρησης και εξασφάλισης της στεγανοποίησης των αρμών.

Τα συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων SikaFuko® χρησιμοποιούνται τυπικά ως δευτερογενές ή συμπληρωματικό σύστημα για σφράγιση κατασκευαστικών & διαστολικών αρμών, ή αρμών σύνδεσης (π.χ. σε διαφραγματικούς τοίχους). Για επιτυχημένη εφαρμογή, πρέπει πάντοτε να επιλέγεται το κατάλληλο ένεμα Sika® Injection.

Πλεονεκτήματα:
Κατάλληλο για να πληροί τις αυστηρότερες απαιτήσεις στεγανότητας χώρων
Καμία επίδραση στο καλούπι ή τον οπλισμό
Αυτόνομο ή δευτερογενές σύστημα στεγανοποίησης
Η χρήση του κατάλληλου ενέματος διασφαλίζει πλήρη σφράγιση έναντι διείσδυσης νερού
Επανενέσιμα συστήματα  

Συνήθως τα Waterstops χρησιμοποιούνται συνδυαστικά και με πρόσμικτα ή επαλειφόμενα τσιμεντοειδή με δυνατότητα ανάπτυξης κρυστάλλων. Σε εφαρμογή για μόνωση πισίνας στην Χαλκιδική χρησιμοποιήθκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία τα κρυσταλλικά πρόσμικτα Sika WT 200 P για στεγάνωση στην μάζα του μπετόν συνδιαστικά με PVC Waterstops. Για πρώτη μονωτική στρώση κάτω από το πλακάκι χρησιμοποιήθηκε το SikaTop®-129 Sunshine για κορυφαία αντοχή στα ηλιακά φορτία. Το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά. Η μόνωση έγινε τόσο καλή που 7 χρόνια μετά την εφαρμογή της μόνωσης δεν χάνει σταγόνα.  Δείτε επίσης 

Χαλκιδική Μόνωση ταράτσας: 3 τρόποι μόνωσης


Χαλκιδική στεγάνωση αρμών: Sikaflex®-11 FC+
Για Υδατοφραγές / Waterstops καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

9/06/2020

Χαλκιδική Μόνωση ταράτσας: 3 τρόποι μόνωσης

Χαλκιδική Μόνωση ταράτσας: 3 τρόποι μόνωσης

Σήμερα, υπάρχει πληθώρα από είδη και συστήματα υγρομόνωσης και θερμομόνωσης για την ταράτσα. 

Παρακάτω περιγράφονται εφαρμογές και 3 τρόποι μόνωσης που αφορούν την θερμομόνωση και την στεγανοποίηση ταράτσας.

Χαλκιδική Μόνωση ταράτσας: 3 τρόποι μόνωσης
Μόνωση ταράτσας


Για υλικά μόνωσης για ταράτσα σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις  καλύτερες τιμές της αγοράς,κάντε μας ένα τηλέφωνο στο 23730 42590.

Μόνωση ταράτσας : θερμομόνωση


Η θερμομόνωση της ταράτσας συναντάται σε διαφορετικούς τύπους ανάλογα με τη θέση του θερμομονωτικού υλικού στην διαστρωμάτωση, αν είναι συμβατική (θερμομόνωση κάτω από τη στρώση στεγάνωσης) ή αν είναι αντεστραμμένη δηλαδή το θερμομονωτικό υλικό να είναι πάνω από το επίπεδο στεγάνωσης. Ακόμη διαφοροποιείται ανάλογα με τα φορτία βατότητας, δηλαδή τι φορτία και με τι συχνότητα διέρχονται, ή αν δεν περπατιέται δηλαδή μη βατό.

Τα είδη θερμομόνωσης και οι τύποι που θα αναλύσουμε αναβαθμίζουν ενεργειακά την κατοικία μας προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία από την ζέστη και το ψύχος. 

Αυτός που θα σας πει τι μόνωση πρέπει να επιλέξετε, είναι ο εξειδικευμένος μηχανικός.

Για εξειδικευμένα συνεργεία και μηχανικούς για μόνωση ρωτήστε εμάς στο 23730 42590 Πρώτος Τρόπος για μόνωση ταράτσας 

Είναι η κλασική συμβατική θερμομόνωση  με χαμηλό φορτίο βατότητας που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο και η στεγανοποίηση τοποθετείται στο τελείωμα της εφαρμογής και πάνω από τα θερμομονωτικά υλικά (συμβατικό δώμα). Λόγω των ελαφροβαρών θερμομονωτικών γεμισμάτων, που θα πούμε στη συνέχεια δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση μεγάλων σημειακών φορτίων π.χ. βαριές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με μικρή επιφάνεια έδρασης.

Συμβατική μόνωση ταράτσας
Συμβατική μόνωση ταράτσας

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. 1η ασφαλτική μεμβράνη:
 7. 2η ασφαλτική μεμβράνη:
 8. Στρώση από τσιμεντόπλακες
Η απεικόνιση της συμβατικής μόνωσης είναι από το site της Vitex-Hermes και είναι ενδεικτική της διαστρωμάτωσης βατού κλασσικού δώματος.  

Σε αυτόν τον τύπο μόνωσης συνήθως χρησιμοποιούνται ως επικουρική-επιπρόσθετη θερμομόνωση ελαφρά θερμομονωτικά γεμίσματα με αερακτικά πρόσθετα για παραγωγή αφρομπετον η προσθήκη περλίτη για παραγωγή περλομπετον. Η βασική θερμομονωτική στρώση έχει επικρατήσει να είναι από εξιλασμένη πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας ώστε να λαμβάνει λιγότερη παραμόρφωση κατά την χρήση και για ένα δεύτερο λόγο ο οποίος έχει να κάνει με την βραχυπρόθεσμη απορρόφηση νερού στη μάζα της θερμομόνωσης. Η εξιλασμένη πολυστερίνη σε μόνιμη εμβάπτιση με νερό απορροφά συγκριτικά σε ίδια πυκνότητα με διογκωμένη πολυστερίνη (eps) χαμηλότερη ποσότητα.

Αν φτάσουμε στο σημείο βέβαια να λέμε ότι η υγρομόνωση έχει αστοχήσει και παίρνει νερά η πλάκα το τελευταίο που θα πρέπει να μας ανησυχεί είναι το πόσα ψηφία πίσω από το πρώτο μηδενικό της υποδιαστολής θα αλλάξει το λ. Σε αυτή την περίπτωση πάμε σε επανεστεγάνωση ταράτσας.

Ρίξτε μια ματιά εδώ


Για υλικά μόνωσης για ταράτσα σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις  καλύτερες τιμές της αγοράς,κάντε μας ένα τηλέφωνο στο 23730 42590.

Δεύτερος Τρόπος για μόνωση ταράτσας 

Ανεστραμμένη θερμομόνωση, είδος εφαρμογής που τα στεγανωτικά υλικά προηγούνται των θερμομονωτικών.  Θεωρούνται βαριές κατασκευές γιατί αποτελούνται κυρίως από τσιμεντοκονιάματα και πλάκες η πλακάκια.

Η ανεστραμμένη μόνωση είναι ένα δεύτερο είδος θερμομόνωσης και στεγάνωσης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, αρκετά και στην Ελλάδα. Η εφαρμογή της λύσης, προβλέπει την θερμομονωτική στρώση πάνω από την στρώση υγρομόνωσης. Κατά συνέπεια επειδή το θερμομονωτικό υλικό είναι εκτεθειμένο αφού  θα έρχεται σε επαφή με το νερό, το χιόνι, την σκόνη, πρέπει να έχει κλειστές κυψέλες, δομή δηλαδή ώστε να είναι αδιάβροχο. Θερμομονωτικό υλικό για τέτοιες εφαρμογές είναι η εξιλασμένη πολυστέρινη (xps). Αυτή βραχυπρόθεσμα θα απορροφήσει λιγότερο νερό συγκριτικά με πετροβάμβακα και διογκωμένη πολυστερίνη (eps). Ωστόσο έχει ένα μειονέκτημα, μειωμένη διαπνοή. 

Ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας
Ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Υλικό ρύσεων
 3. Ασφαλτικό διάλυμα
 4. 1η ασφαλτική μεμβράνη:EVERGLASS VFF 3kg/m² ή ASPHALDIEN VFF 3kg/m²
 5. 2η ασφαλτική μεμβράνη:ROOFGUM P FF 4kg/m² ή ASPHALDIEN P FF 4kg/m²
 6. Θερμομονωτικό υλικό
 7. Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα.
 8. Στρώση χαλικιώνEVERGLASS PERFO FF 2,0Κg/m² πάνω στο οποίο επικολλάται ολικά η ασφαλτική μεμβράνη.
Η απεικόνιση της συμβατικής μόνωσης είναι από το site της Vitex-Hermes και είναι ενδεικτική της διαστρωμάτωσης βατού κλασσικού δώματος.  

Αυτά τα είδη εφαρμογών για μόνωση ταράτσας  προσφέρονται για συχνή επισκεψιμότητα αλλά και κάθε είδους καταπονήσεις. Το συνηθέστερο είδος αυτής της εφαρμογής είναι οι ταρατσόπλακες Ταρατσόπλακες Fibran που περιέχουν το θερμομονωτικό υλικό αλλά ταυτόχρονα και το υλικό βατότητας.

Ταρατσόπλακες Fibran
Ταρατσόπλακες  Fibran

Αυτές οι πλάκες πρέπει να σφραγίζονται με ελαστικούς αρμούς ώστε να υπάρξει αντοχή στις διαστολές και συστολές του συστήματος. 

Δείτε στο λινκ που ακολουθεί για περισσότερα.


Τρίτος Τρόπος για μόνωση ταράτσας 

Μόνωση ελαφρού τύπου με θυσιαζόμενη στεγάνωση. Πρόκειται για μόνωση με βάρος που δεν ξεπερνά συνήθως τα 10 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.  Αυτού του είδους η εφαρμογή περιλαμβάνει διπλή στεγανοποίηση πού τοποθετείται επάνω και κάτω από τις θερμομονωτικές πλάκες. 

Το συνηθέστερο θερμομονωτικό υλικό για αυτούς τους τύπους μόνωσης ταράτσας είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη διότι είναι ανθεκτική σε μηχανική καταπόνηση και έχει την μικρότερη απορρόφηση νερού σε εμβάπτιση λόγο της κλειστής δομής του. Μακροπρόθεσμα αυτό σημαίνει ότι διατηρεί σε μεγαλύτερο ποσοστό τις θερμομονωτικές ικανότητες του. 

Σαν στεγάνωση χρησιμοποιούνται 2 στρώσεις. Συνήθως η στρώση πάνω από το σημείο αναφοράς (πλάκα σκυροδέματος) είναι τσιμεντοειδή επαλειφόμενα στεγανωτικά. Αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται ως την τελευταία γραμμή άμυνας έναντι σε διείσδυση νερού, χλώριο, διοξείδιο του άνθρακα κ.α. με σκοπό να προστατέψουμε τα φέροντα στοιχεία (πλάκες, δοκάρια, υποστυλώματα) σε περίπτωση αστοχίας της μόνωσης. 

Η θυσιαζόμενη στρώση, τοποθετείτε με μοναδικό στόχο την προστασία της θερμομονωτικής στρώσης. Παραλαμβάνει όλο το νερό της βροχής αφού είναι τελική στρώση και μπλοκάρει περίπου το 95-98% της  ποσότητας νερού στέλνοντας στην απορροή. Αυτά τα υλικά συνήθως είναι ασφαλτόπανα ή επαλειφόμενα ελαστομερή. Γίνεται να μπει και κεραμικό πλακάκι με μεμβράνη epdm επίσης. 


Μόνωση ελαφρού τύπου
Μόνωση ελαφρού τύπουΜόνωση ταράτσας : Υγρομόνωση

Τα είδη και οι τύποι των στεγανοποιήσεων  αναφέρονται σε μεμβράνες γενικότερα. Είναι οι υγρές μεμβράνες όπως ελαστομερή επαλειφόμενα, τσιμεντοειδή επαλειφόμενα, κρυσταλλικά επαλειφόμενα και γενικότερα ότι έχει να κάνει με επάλειψη. Είναι και οι μεμβράνες στεγάνωσης όπως ασφαλτόπανα, μεμβράνες EPDM, πλαστομερής μεμβράνες κ.α.

Η στεγανοποίηση ταράτσας προστατεύει την κατασκευή του κτιρίου και τον οπλισμό από την εισχώρηση υγρασίας. Η οξείδωση του σιδηροπλισμού ξεκινά όταν η υγρασία ξεπεράσει το 65% σχετικής υγράσιας του στοιχείου. Επιπλέον όταν φτάσει πάνω του 65% επιταχύνεται ο ρυθμός ενεναθράκοσης (καταιβαίνει το ph και καταστρέφεται το παθητικό φιλμ προστασίας). Για αυτόν τον λόγο η μόνωση της ταράτσας θα πρέπει να είναι στα μέτρα του κάθε κτιρίου προκειμένου να μην ξεπερνά η υγρασία κάποια όρια. 

Μόνωση και στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανα.
Μόνωση ταράτσας με ασφαλτοπανα Hermes. Ασφαλτόπανα ή αλλιώς ασφαλτικές μεμβράνες είναι μία από τις πιο συνηθέστερες εφαρμογές.

Τα ασφαλτόπανα θεωρούνται μία αξιόπιστη λύση μόνωσης ταράτσας , οικονομική και με προσδόκιμο ζωής μεγαλύτερο από 10 έτη. Έχει θέμα στην διαχείριση των υδρατμών όμως. 

Η τοποθέτηση των ασφαλτoπάνων γίνεται με την χρήση φλόγας και η βατότητα περιορίζεται μόνο σε επίσκεψη και όχι σε χρήση με αιχμηρά αντικείμενα. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι προετοιμασμένη κατάλληλα.

Μόνωση και στεγανοποίηση ταράτσας με ελαστομερή συστήματα βαφής.
Συνήθης εφαρμογή και αυτή. Η βαφή μπορεί να είναι πολυουρεθανικής, ακρυλικής, σιλοξανικής ή υβριδικής βάσης. Το κάθε ένα έχει και τα δικά του προτερήματα.

Αξιόπιστα συστήματα ελαστομερών βαφών της Vimatec που φτάνουν και τα 10 χρόνια αντοχής.

Μόνωση και στεγανοποίηση ταράτσας με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή.
Οικονομική εφαρμογή και value for money υλικά. Τα τσιμεντοειδή συγχωρούν αρκετά λάθη. Έχουν πολύ ικανοποιητική συμπεριφορά στους υδρατμούς συμβάλλοντας στην εκτόνωση εγκλωβισμένης υγρασίας  (επιτρέπει τα στοιχεία να στεγνώνουν). Επιπλέον προστατεύει από χλώριο, διοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία, θείο και πολλές άλλες επιβλαβές ουσίες για τον χάλυβα και το σκυρόδεμα.

Υπάρχει μεγάλη γκάμα σε αυτά, όπως απλά τσιμεντοειδή, τσιμεντοειδή τροποποιημένα με πολυμερή που δίνουν ελαστικότητα ακόμη και κρυσταλλικά επαλειφόμενα στεγανωτικά. Τα δε τελευταία έχουν πληθώρα εφαρμογών και σε επισκευές κτιρίων. 

Μόνωση και στεγανοποίηση ταράτσας με μεμβράνες EPDM.
Μεμβράνες που θέλουν ειδικό συνεργείο και εξοπλισμό, τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνουν θέση στο εμπόριο. Είναι σχετικά οικονομικές και σε αντίθεση με όλες τις άλλες μεμβράνες έχουν κορυφαία διαπνοή, βοηθώντας έτσι στην εκτόνωση της εγκλωβισμένης υγρασίας.


Αυτά είναι τα βασικά που αναλύσαμε μέχρι τώρα. Πολλές παραλλαγές για συστήματα στεγάνωσης υπάρχουν οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν όλες. 


Τι πρέπει να προσέχουμε στη μόνωση ταράτσας που αφορά στεγανοποίηση;

Μια μόνωση ταράτσας πρέπει να είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει αντοχή σε υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία αλλά και καλή λειτουργία της μόνωσης αισθητική και λειτουργική σε βάθος χρόνου. 

Οι μονώσεις εμφανίζουν προβλήματα ως συνήθως στους αρμούς τα οποία ονομάζονται και ευπαθή σημεία. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας περίπλοκων μηχανισμών όπως για παράδειγμα η προσρόφηση νερού στους πόρους των υλικών (όλα τα υλικά έχουν) ή μέσω συμπύκνωσης εντός της μάζας του ή των υλικών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει έστω τοπικά ο συντελεστής θερμικής παραμόρφωσης. Με τον ήλιο τους καλοκαιρινούς μήνες που η ηλιακή ακτινοβολία γίνεται μέγιστη, μέγιστη γίνεται και η παραμόρφωση των υλικών (συστολές - διαστολές) που υπόκεινται σε θερμικά φορτία. Έτσι οι πρώτες ρωγμές κάνουν την εμφάνιση τους. Είναι φαινόμενα, όμως, που μπορούν να προληφθούν από εξειδικευμένους μηχανικούς που χρησιμοποιούν εξειδικευμένα λογισμικά και εργαλεία. 

Η τεχνική γήρανση των υλικών είναι ένας μεγάλος παράγοντας για την καλή διατήρηση της μόνωσης ταράτσας. Ενδεικτικά οι περισσότερες πολυουρεθανικές μαστίχες του εμπορίου αστοχούν μέσα στον χρόνο από ερπυσμό και κιμωλίαση. Μια από τις καλύτερες μαστίχες παγκοσμίως για σφράγιση αρμών είναι η Sikaflex®-11 FC+.

Τι προσέχουμε στη μόνωση ταράτσας που αφορά θερμομόνωση

Πολύ σημαντική είναι η συμπεριφορά των θερμομονωτικών υλικών μετά την πάροδο των χρόνων. Τα θερμομονωτικά υλικά θα πρέπει να είναι το ίδιο αποδοτικά όπως όταν εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά. Για παράδειγμα με την προσρόφηση νερού αυξάνεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ και ο συντελεστής διαπίδυσης υδρατμών μ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συσσωρεύεται περισσότερη υγρασία μέσα στο θερμομονωτικό υλικό και  να μικραίνει η θερμομονωτική ικανότητα του συστήματος μόνωσης. Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την πυκνότητα των ελαφρών κονιαμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη μόνωση ώστε να μην υποστεί μελλοντική καθίζηση.

Ένα ακόμα σημαντικό και κρίσιμο σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το βάρος του τύπου μόνωσης ταράτσας που θα επιλέξουμε ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με τη στατικότητα και συνεπώς με την ασφάλεια του κτιρίου.

Δείτε επίσης
Για υλικά μόνωσης για ταράτσα σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις  καλύτερες τιμές της αγοράς,κάντε μας ένα τηλέφωνο στο 23730 42590.

9/03/2020

Vitex metallico : Χρώμα τεχνοτροπίας

Vitex metallico : Χρώμα τεχνοτροπίας


Υδατοδιαλυτό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσδίδει εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Ιδανικό προϊόν για εντυπωσιακές και εύκολες τεχνοτροπίες. Διατίθεται έτοιμο σε 3 αποχρώσεις: 500 Pandora, 520 Helios, και 530 Selene. Η απόχρωση Pandora (500) χρησιμοποιείται και ως βάση για τη δημιουργία των 30 προτεινόμενων αποχρώσεων χρωματολογίου.

Για χρώματα Vitex στις καλύτερες τιμές της αγοράς για την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη επικοινωνήστε στο 23730 42590


Vitex Metallico
Vitex MetallicoΥδατοδιαλυτό χρώμα με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες και μεταλλικά πιγμέντα, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσδίδει εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακόσμηση τοίχων, κιόνων, ταβανιών, γυψοσανίδων, αλλά και επιφανειών από ξύλο, πλαστικό ή μέταλλο, μετά από κατάλληλη προεργασία. 

Το Vitex Metallico όμως δεν προσδίδει μόνον υπέροχο αισθητικό αποτέλεσμα. Λόγω της μεγάλης ικανότητας ανάκλασης της υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) συντελεί και στη θερμομόνωση των κτηρίων. 

Τοίχοι βαμμένοι με Vitex Metallico βοηθούν στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας δωματίου δρώντας ως φυσικό κλιματιστικό. Είναι πρακτικά άοσμο κατά την εφαρμογή του διότι δεν περιέχει αμμωνία.


ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Χρησιμοποιούμε ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ της VITEX για να στοκάρουμε τις οπές και να σπατουλάρουμε τυχόν ρωγμές. Σε καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες εφαρμόζουμε πρώτα ACRYLAN UNCO ECO (μικρονιζέ ακρυλικό σιλικονούχο αστάρι νερού), 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ VITEX (νερού) ή DUROVIT (διάφανο αστάρι διαλύτη). Παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες (με ασβέστη ή κόλλα) μπορούν να ασταρωθούν με DUROVIT ή VITOSIN. Ξύλο, PVC, αλουμίνιο, γυαλί, γαλβανισμένες επιφάνειες κ.λ.π. περνιούνται πρώτα με ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ή ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας. Σε μεταλλικές επιφάνειες, αφού καθαριστούν από σκουριές και παλιά σαθρά χρώματα, εφαρμόζουμε πρώτα αντισκωριακό υπόστρωμα, όπως ANTIRUST PRIMER, MINIO ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ, κ.λ.π.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διατίθεται έτοιμο σε 3 αποχρώσεις: 500 Pandora (silver), 520 Helios (gold) και 530 Selene (bronze). Η απόχρωση 500 Pandora χρησιμοποιείται και ως βάση για τη δημιουργία 30 προτεινόμενων αποχρώσεων χρωματολογίου μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Colorfull της VITEX.


Vitex Metallico
Vitex Metallico

Το Vitex Metallico αποτελεί μια εναλλακτική διακοσμητική καινοτομία, με την οποία μπορείτε να τονίσετε τους αγαπημένους σας χώρους, προσδίδοντας τους μια ιδιαίτερη εντυπωσιακή πινελιά. Το παιχνιδιάρικο και ιριδίζων τελείωμα του όταν έρχεται σε επαφή με το φως (φυσικό - ακτίνες του ήλιου ή τεχνητό - πρόσθετος φωτισμός), είναι βέβαιο πως θα σας εντυπωσιάσει. Για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και μοντέρνο αποτέλεσμα, τολμήστε να συνδυάσετε της Vitex Metallico αποχρώσεις μεταξύ τους. 

Δείτε επίσης 

Χαρίστε μια πιο κλασική αίσθηση στο χώρο σας, χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες μεταλλικές αποχρώσεις σε συνδυασμό με πιο σκούρες ή πιο ανοιχτές αποχρώσεις Vitex Classic. Επίσης, μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε, υλοποιώντας δικές σας ιδέες, π.χ. με σφουγγάρι, ρίγες, τετραγωνάκια κ.α. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και δώστε στο χώρο σας την υπογραφή της προσωπικής σας αισθητικής με την ποιοτική με την ποιοτική εγγύηση Vitex. Χρωματολόγιο Vitex Metallico

                                                                                                                                                                      
Vitex Metallico χρωματολόγειο
Vitex Metallico χρωματολόγειο

Για χρώματα Vitex στις καλύτερες τιμές της αγοράς για την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη επικοινωνήστε στο 23730 42590

Vitex Metallico χρωματολόγειο
Vitex Metallico χρωματολόγιο


Δείτε επίσης 

Χαλκιδική Χρώματα: Χρώματα Εσωτερικών ΧώρωνΓια χρώματα Vitex στις καλύτερες τιμές της αγοράς για την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη επικοινωνήστε στο 23730 42590