8/04/2020

Χαλκιδική Πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης για στεγανό μπετόν

Χαλκιδική πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης για στεγανό μπετόν : Sika® WT-200 PΧαλκιδική στεγανοποίηση μπετόν στη μάζα του με πρόσμικτα κρυσταλλοποίησης Sika


Για κρυσταλλικά πρόσμικτα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.


Το Sika® WT-200 P αποτελεί πρόσμικτο συνδυαστικής δράσης: είναι στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος και στεγανοποιητικό κρυσταλλικής δράσης. Χρησιμοποιείται για μείωση της διαπερατότητας του σκυροδέματος και για ενίσχυση των ιδιοτήτων αυτο-ίασής του.
Το Sika® WT-200 P έχει σχεδιαστεί ειδικά για παραγωγή υψηλής ποιότητας στεγανού σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα που παράγεται με χρήση Sika® WT-200 P αποτελεί μέρος του Συστήματος Στεγανού Σκυροδέματος της Sika®. Το Sika® WT-200 P μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιεσδήποτε υπόγειες ή υπέργειες στεγανές κατασκευές, όπως:

▪ Υπόγεια
▪ Χώροι στάθμευσης
▪ Χώροι παραγωγής και βοηθητικοί χώροι
▪ Σήραγγες
▪ Πισίνες
▪ Φράγματα
▪ Δεξαμενές και ταμιευτήρες νερού
▪ Χώροι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Υπόγειοι χώροι δημόσιας χρήσης (εμπορικά κέντρα, επιβατικοί σταθμοί, κ.α.)

Το Sika® WT-200 P είναι μείγμα ειδικών τσιμέντων, αμινοαλκοολών και πληρωτικών υλικών. Αυτά τα ενεργά υλικά οδηγούν στην παραγωγή μη-διαλυτών συστατικών εντός των πόρων και της τριχοειδούς δομής του σκυροδέματος, σφραγίζοντάς το έτσι μόνιμα ενάντια στη διείσδυση νερού και άλλων υγρών. Επιπλέον της ειδικής του φόρμουλας και σύστασης, το Sika® WT-200 P ενισχύει τις ιδιότητες αυτό-ίασης του σκυροδέματος και βελτιώνει την ικανότητα του σκυροδέματος να σφραγίζει μικρορωγμές. Το Sika® WT-200 P διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

▪ Μειώνει τη διείσδυση νερού υπό πίεση
▪ Μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση νερού
▪ Ενισχύει τις ιδιότητες αυτο-ίασης του σκυροδέματος Βελτιώνει την αντοχή του σκυροδέματος σε επιθετικά χημικά
▪ Μειώνει τη διαπερατότητα του σκυροδέματος από υδρατμούς


Δείτε επίσης 

Χαλκιδική Επαλειφόμενα Τσιμεντοειδή Κρυσταλλοποίησης : Sika MonoTop®-160 Migrating

Χαλκιδική Επαλειφόμενα κρυσταλλικά : Πρόσμικτα κρυσταλλοποίησης Sika® WT-200 P


Για κρυσταλλικά κονιάματα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.Καλύπτουμε Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου