Χαλκιδική Επαλειφόμενα κρυσταλλικά : Sika MonoTop®-160 Migrating

Sika MonoTop®-160 Migrating είναι Στεγανοποιητικό κονίαμα κρυσταλλοποίησης για σφράγιση των τριχοειδών ρωγμών και πόρων στο σκυρόδεμα.


Sika MonoTop®-160 Migrating

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Το Sika MonoTop®-160 Migrating αποτελεί στεγανοποιητικό κονίαμα, ειδικά σχεδιασμένο για σφράγιση των τριχοειδών πόρων και κενών στη μάζα στοιχείων σκυροδέματος και επισκευαστικών κονιαμάτων και για μείωση της διείσδυσης νερού. Όταν το Sika MonoTop®-160 Migrating έρθει σε επαφή με το νερό των τριχοειδών πόρων, τα ενεργά συστατικά του αντιδρούν με την υγρασία και τον ελεύθερο ασβέστη που υπάρχει στους τριχοειδείς πόρους δημιουργώντας μία αδιάλυτη κρυσταλλική δομή με στόχο τη μόνιμη στεγανοποίηση του στοιχείου.

 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;1. Ο ασβέστης και άλλα διαλυτά παραπροϊόντα της αντίδρασης ενυδάτωσης του τσιμέντου επικάθονται στο εσωτερικό των τριχοειδών ρωγμών και πόρων.2. Όταν το σκυρόδεμα καταστεί νωπό, ο ασβέστης και τα παραπροϊόντα διαλύονται στο νερό.3. Πρακτική και ταχεία εφαρμογή με ψεκασμό χαμηλής πίεσης ή βούρτσα.


4. Όταν το Sika MonoTop®-160 Migrating έρθει σε επαφή µε το νερό στις τριχοειδείς ρωγµές και τους πόρους, η χηµική αντίδραση ξεκινά.
5. Τα ενεργά συστατικά αντιδρούν µε την υγρασία και τον ελεύθερο ασβέστη που υπάρχει στις τριχοειδείς ρωγµές και τους πόρους.
6. Εντός των ρωγμών και των πόρων του σκυροδέματος δημιουργείται αδιάλυτη κρυσταλλική δομή.


Δείτε επίσης 

Χαλκιδική Επαλειφόμενα Τσιμεντοειδή Κρυσταλλοποίησης : Sika MonoTop®-160 Migrating


Χαλκιδική Πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης για στεγανό μπετόν

Για κρυσταλλικά κονιάματα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.Καλύπτουμε Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη.

Get More of our Update