Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Σοβάδες

Στο κατάστημα μας ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ έχοντας ως γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του επαγγελματία αλλά και του ιδιώτη στην οικοδομή, διαθέτουμε μια πλήρη σειρά από έτοιμους σοβάδες κορυφαίας αμιγώς ελληνικής εταιρίας παραγωγής δομικών υλικών.  Οι έτοιμοι σοβάδες χάρη στην υψηλή τεχνολογία και στα πλεονεκτήματά τους αποτελούν το ιδανικό επίχρισμα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.


SV 60 ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
• Περιγραφή
Τελική επιφάνεια με ένα χέρι.
Έτοιμο, βιομηχανικό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5) ασβεστολιθικά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης.
• Χρήσεις
Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Εφαρμόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το μάρμαρο. Το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 cm. Δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του περιεχομένου ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού (1,2 mm). Η εφαρμογή γίνεται είτε με το χέρι, με μυστρί (για μερεμέτια), είτε με πρέσες σοβατίσματο
SV 1 ΣΟΒΑΣ ΠΕΤΑΧΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
• Περιγραφή
Η 1η στρώση σοβά σε όλες τις εφαρμογές σοβατίσματος, υψηλής τεχνικής.
Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I-52,5) , αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο (δεν βλάπτει τις μεταλλικές επιφάνειες) και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες.
• Χρήσεις
Χρησιμοποιείται ως πρώτο χέρι (πεταχτό ή πιτσιλιστό) δημιουργώντας το υπόστρωμα για την εφαρμογή των υπόλοιπων στρώσεων σοβά.
Κατάλληλο για εσωτερικές & εξωτερικές επιφάνειες.
Εφαρμόζεται πάνω σε τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν (ytong κλπ), πάνω σε τσιμεντένιες επιφάνειες (κολώνες, ταβάνια κλπ.), πέτρα, θερμομονωτικές πλάκες κ.α.SV 2 ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
• Περιγραφή
Η βασική στρώση σοβά για οδηγούς και γεμίσματα.
Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες.
• Χρήσεις
Χρησιμοποιείται ως βασική στρώση σοβά (λάσπωμα ή "χοντρό"), σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατα την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, δημιουργόντας την κατάλληλη 
επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία θα περαστεί ο τελικός σοβάς (φινίρισμα μαρμάρου).
Κατάλληλο και για την κατασκευή οδηγών από λάσπη.
Εφαρμόζεται πάνω σε τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν (ytong κλπ), πάνω σε τσιμεντένιες επιφάνειες (κολώνες, ταβάνια κλπ.), πέτρα, θερμομονωτικές πλάκες κ.α. αφού έχει απαραίτητα προηγηθεί εφαρμογή του SV 1 ΣΟΒΑΣ ΠΕΤΑΧΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.
SV 3 ΕΤΟΙΜΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
• Περιγραφή

Τελικό λείο φινίρισμα.
Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5), λεπτόκοκκα αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης.
• Χρήσεις
Χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (μάρμαρο) σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες οι οποίες προηγουμένως έχουν επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Λόγω της φύσης και της λεπτής κοκκομετρίας του περιεχομένου μαρμάρου Διονύσου (< 1 mm) δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή.

BP 110 ΓΚΡΙ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ  
• Περιγραφή

Τελική, γκρι επιφάνεια σε μία μόνο στρώση.
Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο Portland, ασβεστολιθικά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης.
• Χρήσεις
Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής SV 1. Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Εφαρμόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το μάρμαρο. Το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 cm. Χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού (1 mm), που περιέχει, δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή.

BP 115 ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
• Περιγραφή

Τελική, λευκή επιφάνεια σε μία μόνο στρώση.
Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5) ασβεστολιθικά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης. 
• Χρήσεις
Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής SV 1. Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Εφαρμόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το μάρμαρο. Το πάχος εφαρμογής πρέπει να είναι έως 2 cm. Χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού (1 mm), που περιέχει, δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή.
FP 140 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
• Περιγραφή
Τελική στρώση λευκού μαρμάρου που προστατεύει από υγρασία και νερό.
Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5) λεπτόκοκκα αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης και την επίτευξη αδιαβροχοποίησης.
• Χρήσεις
Χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (μάρμαρο) σε εξωτερικές επιφάνειες οι οποίες προηγουμένως έχουν επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης SV 2. Έχει αποδειχθεί ιδανικό ως προστασία απ’ την υγρασία, σε παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιά, ορεινές - ημιορεινές περιοχές κ.λ.π. Χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του μαρμάρου Διονύσου (< 1 mm) που περιέχει, δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή.
• Πλεονεκτήματα

FP 140 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
• Περιγραφή

Τελική στρώση λευκού μαρμάρου που προστατεύει από υγρασία και νερό.
Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5) λεπτόκοκκα αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης και την επίτευξη αδιαβροχοποίησης.
• Χρήσεις
Χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (μάρμαρο) σε εξωτερικές επιφάνειες οι οποίες προηγουμένως έχουν επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης SV 2. Έχει αποδειχθεί ιδανικό ως προστασία απ’ την υγρασία, σε παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιά, ορεινές - ημιορεινές περιοχές κ.λ.π. Χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του μαρμάρου Διονύσου (< 1 mm) που περιέχει, δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή.Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε το website μας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 23730 42590! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου