Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Χαλκιδική Αποστράγγιση: Σωλήνες, μεμβράνες

Sika® Drain S

Το Sika Drain S είναι φύλλο από σκληρό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), κατάλληλα διαμορφωμένο για την διευκόλυνση της αποστράγγισης υπογείων νερών.
VIMA-DRAIN FILM 7/400

Αποστραγγιστική-προστατευτική μεμβράνη
Μεμβράνη από πολυαιθυλένιο HDPE με κωνικές προεξοχές ύψους 7 mm. Χρησιμοποιείται για προστασία της εξωτερικής στεγάνωσης τοιχίων υπογείων και της στεγάνωσης σε ταράτσες κάτω από επικάλυψη χαλικού ή τσιμεντοπλακών.
Βάρος: 350 – 400 g/m²
Χρώμα: μαύρο
Διαστάσεις: 2 m x 20 m
Vima-drain film 7/500Αποστράγγιση υπεδάφους