10/09/2019

Χαλκιδική Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

Χαλκιδική Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας


Η αναβάθμιση της ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου μπορεί να οδηγήσει σε ενεργειακή εξοικονόμηση της τάξης του 60% ή και μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη μέσω της ελαχιστοποίησης των απωλειών της κατασκευής. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται επιπλέον οι εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα και περιορίζεται και το φαινόμενο της αστικής νησίδας.

Για υλικά ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις  καλύτερες τιμές της αγοράς,κάντε μας ένα τηλέφωνο στο 23730 42590.

Συνεπώς η ορθή προσέγγιση της ενεργειακής αναβάθμισης συνεπάγεται ενεργειακή
εξοικονόμηση, μείωση κόστους, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης & σεβασμό στο περιβάλλον.

Δείτε επίσης υλικά για την ανακαίνιση του σπιτιού σας:

Υλικά ανακαίνισης Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη : οι καλύτερες τιμέςΣτο Τσάκωνας Δομικά Υλικά θα βρείτε τα πάντα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας. 

Στην γκάμα μας περιλαμβάνονται:

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες 
Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (Θερμοπρόσοψη)
Θερμομόνωση στέγης
Θερμομόνωση ταράτσας
Θερμομόνωση οροφής
Ψυχρές βαφές

Πάντα ετοιμοπαράδοτα και στις καλύτερες τιμές!

Προσπαθούμε πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε ότι σχετίζεται με την παράδοση των προϊόντων μας, την αποκομιδή οικοδομικών μπαζών καθώς και την εύρεση συνεργείων. 

Δείτε επίσης:


Συνεργαζόμαστε με μηχανικούς ειδικευμένους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων όπως και πιστοποιημένα συνεργεία. Έχουμε τα υλικά, τα μέσα και τους συνεργάτες, για πραγματική και οικονομικά μετρήσιμη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Για υλικά ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις καλύτερες τιμές της αγοράς,κάντε μας ένα τηλέφωνο στο 23730 42590.

10/01/2019

Halkidiki External Wall Insulation: Everything You Need To Know

Halkidiki External Wall Insulation: Everything You Need To Know

Tsakonas building supplies, everything you need to construct and renovate your home in Halkidiki.

Thermoprosopsis in Halkidiki


We have the best prices and knowlage for Etics. Our store serves Halkidiki and Thessaloniki.

Don't hasitate and contact us

Call +30 2373042590 or emailing us Info@Tsakonas.com.gr


External Wall Insulation (EWI), which is also referred to as ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) are suitable for both new and old houses, and help significantly save money as well as greatly improve the thermal comfort of your home and protects the environment by reducing the heating energy requirements. However, only correct application guarantees optimum results.


See also

Tsakonas Thermoprosopsis

As we know, heat moves from warmer to colder areas. Therefore, on cold days, heat from inside the building seeks to get outside. On warmer days, the opposite occurs. The heat from outside seeks to get inside. Insulating the external walls prevents heat from transferring through the walls thereby significantly optimizing the energy consumption of the building. When the external insulation surrounds the structure, the dew point will occur on the external surface of the wall, thereby eliminating the risk of condensation appearing on the internal surfaces.

In order to understand how external insulation works, we can compare it with a “tea-cozy”. Both function in the same way, a tea cozy is a cover for a teapot that insulates it, keeping the contents warm. External wall insulation works the same way since it is one continuous layer of insulation that has wrapped the whole house. EWI reflects the interior temperature back inside, keeping the room warm or cold, preserving/ maximizing its thermal mass and eliminating thermal bridges (the transfer of heat from the inside to the outside through junctions).


See also

Halkidiki Building Supplies

Is external wall insulation an option worth pursuing?

External wall insulation is expensive but effective. Indeed, the initial cost of installing external wall insulation is high, but the benefits are instantly noticeable. It is one of the quickest energy-payback projects you can do, resulting in lower heating and cooling bills. You’ll save from 10% to 50% on heating and cooling bills, depending on where you live, what type of heating system you have, and how much insulation you add.  It is easy to apply external insulation, creating robust structures that are warm, dry and healthy, the benefits are numerous. Some types of external insulation (for example Mineral wool) improve wheatherproofing and sound resistance of the building. Also, EWI works as a barrier which protects the external walls of your home against the influences of weather, expanding their lifespan.


How does external wall insulation work?

External Wall Insulation (EWI) is accomplished by directly applying insulation panels on the external walls of the building before finishing (and covering it) with a rendering system for impact and weather protection. Both solid walls and cavity walls can be insulated externally.

External insulation can be anchored to walls using mechanical fixings (often with plastic heads, as metal conducts heat) or mortar dabs, or a combination of both. Depending on the type of external insulation used, changes to the original wall finishes – as in the case of pebble dash – are sometimes needed to ensure a smooth application. 

Once the external insulation board is applied, finishes are available to create and replicate all sorts of looks, including dash and brick. Those seeking a brick finish have a number of options: renders designed to create an authentic brick effect, synthetic brick slips, or slips cut from real brick.


What is thermal resistance?

See also

Θερμογέφυρες γνωρίζετε τι είναι και γιατί πρέπει να αποφεύγονται;

The thermal resistance of a material is a measure of how resistant it is to the transfer of heat across it. The thermal resistance of building materials is expressed as the R-value. The higher the R-value, the greater the resistance. All materials have some resistance to heat loss; bust most structural materials such as concrete, aluminum and wood have relatively low R-values. Insulation materials have higher R-values and are designed specifically to reduce the rate of heat loss through the building shell. R-values are determined by material type, thickness, and installed weight per square foot, not by thickness alone. All materials having the same R-value, regardless of type, thickness, or weight, are equal in insulating power.

While the R-value is the measure of resistance to heat flow, the inverse of R-value, called U-value. U-value is a measure of the number of BTUs that will flow through a square foot of the material for each degree Fahrenheit difference in temperature from one side to the other in an hour. (Btu/ft² F hr). A low U-value meaning that only small amounts of heat will pass through, thus keeping your home warmer during the winter months or colder during the summer months for longer. This is the term used in most heat loss calculations. A wall system with a high R-value has a very low U-value because U=1/R. The lower the U-value, the less heat moves through the material.


Which insulation should I use?

The wide variety of insulating materials and finishes available give designers and builders plenty of technical and aesthetic options. Below we list some of the most common external insulation materials: expanded polystyrene (EPS), extruded polystyrene insulation (XPS) and mineral wool.


Expanded polystyrene (EPS)

Extruded polystyrene or expanded polystyrene (EPS) is the most popular and less expensive insulating material used in exterior insulation systems available on the market at this time.

The white EPS has been the mainstream in external insulation for years and has a thermal conductivity of 0.037 to 0.040 W / mK.

More recently it has been replaced by gray EPS, which is enhanced with graphite and has a higher conductivity value of about 0.031 W / mK. In fact, it means you have the same performance as the white EPS by applying a thinner gray EPS profile.

EPS is easy to install. It is lightweight, easy to cut and durable. It is also water resistant, it can get wet during installation without suffering any loss of thermal value. Because it’s so common, you can get it almost any thickness you want.

It is a flammable material (category E), but with the addition of appropriate combustion retarders the material is made up of category B with very low flame spread. Although, it has very reduced sound-insulating properties and therefore cannot be used as a soundproofing insulation.


Extruded polystyrene insulation/ XPS 

The production of extruded polystyrene began in the 1940s. The polystyrene foam extrusion process results in a material with uniformly small, closed cells, which give a higher rigid foam, making it highly compressible and having a thermal conductivity of about 0.034 W / mK. XPS has a natural resistance to rain, snow, frost and water vapor, and is an extremely stable material that retains its initial thermal insulation performance and physical integrity in exposed conditions over long durations.

Properly installed XPS boards have a service life comparable with that of the building or structure. The closed cell structure and the treated surface of extruded polystyrene do not retain significant amounts of water so it does not absorb moisture. XPS is widely used in external thermal insulation systems, basements and in the construction of inverted roofs, but has very low sound insulation properties. It is flammable material (category E / F), but with addition of suitable fire retardants material made up of category B with very low flame spread.


Mineral wool

A very popular material, natural mineral wool, is one of the most economical options and has a thermal conductivity in the region of 0.036 W/mK.

The fibrous insulation materials get the best fire proof credentials – they just won’t burn! This is one of the reasons why it is often chosen in  residential homes and commercial multi-storey buildings. Considered to be a bit more difficult to apply because it is difficult to cut and some people feel itchy when they come in contact with the material. It must also be kept dry during installation. If it gets wet, its performance will return as soon as it dries completely.

Mineral wool products have little resistance to water vapor diffusion μ=1. The diffused water vapor easily penetrates the insulation material. Mineral wool is fully breathable, any moisture/water vapour in the structure can pass to the exterior surface unobstructed. The high breathability of the material favors the elimination of possible condensation moisture by evaporation. After evaporation the material returns to its original condition without changing its properties. But be careful, breathability is only maintained if the finish is itself breathable. It is also an excellent soundproofing material.

See also: 

Χαλκιδική Θερμοπρόσοψη: Θεμοπρόσοψη με πετροβάμβακα από την Marmoline

It is available in rolls, batts, boards or it can be customized for use with other products.


Getting the right installer

When it comes to installing or upgrading home insulation, it’s best to hire a professional insulation contractor. Proper installation is essential for insulation to perform properly. Knowledge of vapor retarders, air infiltration, ventilation, recessed lighting, and water pipes are just a few of the areas critical to installation techniques. Professional insulation contractors have access to a wide variety of training, are familiar with local codes and regulations, and can offer guidance about the type and amount of insulation to be used.

We always try to better serve our customers.

Tsakonas building supplies
Tsakonas building supplies

We have the solution; We provide solutions to the delivery of our products, the collection of building debris as well as the search for technical crews.

 Poor workmanship, poor detailing and poor planning can end up damaging the structure, and seriously compromising indoor air quality. 

The functionality of the building is guaranteed through the harmonized planning and installation. All the technical rules should therefore have already been taken into consideration at the planning stage. These are important prerequisites for a perfect job.


Don't hasitate and contact us

Call +30 2373042590 or emailing us Info@Tsakonas.com.gr

We have the best prices and knowlage for Etics. Our store serves Halkidiki and Thessaloniki.

9/09/2019

Χαλκιδική Πλαστικά φρεάτια: Τι είναι; Πώς λειτουργούν; (Μέρος Πρώτο)

Πλαστικά φρεάτια για αποχέτευση ομβρίων σε κήπους, ξενοδοχεία, οικόπεδα, αύλειους χώρους κλπ. μπορείτε να βρείτε στις καλύτερες τιμές στο 23730 42590.


Αποστραγγιστικοί σωλήνες
Αποστραγγιστικοί σωλήνες και φρεάτια


Ρίξτε πρώτα μια ματιά εδώ:
Τα πλαστικά φρεάτια είναι ισχυρές,κυβικού σχήματος κατασκευές που αποτελούν το πιο βασικό εξάρτημα σε ένα σύστημα διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων σε οικόπεδα και κατοικίες.

Διατίθενται σε μια μεγάλη ποικιλία μεγεθών ανάλογα με τον όγκο των νερών και την έκταση της επιφάνειας που είναι προορισμένα να εξυπηρετήσουν.


Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά μεγέθη που υπάρχουν μόνιμα σε στοκ:

- 20 x 20cm

- 30 x 30cm

- 40 x 40cm

- 55 x 55cm


Tι ακριβώς δουλειά κάνουν τα πλαστικά φρεάτια αποχέτευσης;

Τοποθετούνται στα πιο χαμηλά σημεία του οικοπέδου,εκεί που όπως είναι αναμενόμενο λιμνάζουν τα νερά. 

Αποτελούν δηλαδή υποδοχείς των επιφανειακών νερών τα οποία και με κάποιο υπόγειο σύστημα σωληνώσεων ή επιφανειακό σύστημα αποστραγγιστικών καναλιών οδηγούν είτε σε κάποιο τοπικό αποχετευτικό σύστημα ή σε κάποιο τοπικό ρέμα ή τέλος σε κάποιο σημείο του οικοπέδου όπου δεν αποτελεί πρόβλημα τόσο για το υπόψη οικόπεδο όσο και για τα παρακείμενα.

Το πάνω μέρος των πλαστικών φρεατίων καλύπτεται από μια σχάρα ή ένα καπάκι ανάλογα με τον ακριβή προορισμό του. Η σχάρα δύναται να είναι μεταλλική ή pvc, εξαρτάται από τα φορτία βατότητας/κυκλοφορίας. 

Μέσα στο φρεάτιο εισέρχονται τα νερά μαζί με χώματα και φερτά υλικά που κατακάθονται στον πυθμένα του.

Επομένως έχουν και μια δεύτερη λειτουργία. Δηλαδή, εκτός από την συλλογή των επιφανειακών νερών - από βροχή ή πότισμα κλπ - τα πλαστικά φρεάτια δρουν και σαν παγίδες φερτών υλικών.


Αυτό το χαρακτηριστικό τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο να κρατιέται καθαρό και λειτουργικό το υδραυλικό σύστημα απομάκρυνσης των νερών το οποίο χωρίς τα πλαστικά φρεάτια θα μπορούσε να φράσσει συχνά από τις συσσωρεύσεις των φερτών υλικών.


Για πλαστικά φρεάτια υψηλής ποιότητας καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Καλύπτουμε Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη.

8/19/2019

Χαλκιδική Deck : δαπέδου και περίφραξης

Χαλκιδική Deck : δαπέδου και περίφραξης 


Αναδείξτε τους εξωτερικούς σας χώρους με WPC Deck. Συνδιάστε καλαισθησία και χρηστικότητα. Ακόμη, για την περίφραξη του κήπου, του σπιτιού ή του οικοπέδου σας, οι WPC Deck σανίδες είναι η ιδανική επιλογή.

Deck σε αίθριο χώρο
Deck σε αίθριο χώρο

Για Deck WPC σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις  καλύτερες τιμές της αγοράς,κάντε μας ένα τηλέφωνο στο 23730 42590.

Deck σε πισίνα
Deck σε πισίνα

Deck σε αυλή - σαλόνι
Deck σε αυλή - σαλόνι

Deck σε πισίνα
Deck σε πισίνα

Deck σε πισίνα
Deck σε πισίνα


Πλεονεκτήματα του WPC-Deck:

Ασφάλεια! Σε αντίθεση με τα κανονικά ξύλινα Deck, το σύνθετο υλικό του WPC-Deck δεν είναι ολισθηρό και δεν έχει σχισμές. Επίσης, λόγω των καινοτόμων εξαρτημάτων του, δεν χρειάζονται καρφιά ή βίδες να περάσουν από τις σανίδες του WPC Deck, γι 'αυτό είναι απολύτως φιλικό στην επαφή με το γυμνό πόδι.

Ανταγωνιστική τιμή! Πράγματι, η αρχική τιμή του ξύλου στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μικρότερη σε σύγκριση με του WPC Deck. Ωστόσο, όταν προσθέσετε το κόστος της συνεχούς συντήρησης που χρειάζεται το ξύλινο deck, όπως τον καθαρισμό και το γυάλισμα κάθε λίγα χρόνια, το WPC-Deck βγαίνει στην κορυφή. Μπορεί επίσης να προσθέσει αξία σε ένα σπίτι, καθιστώντας το ουσιαστικά μια μακροχρόνια επένδυση.
Ανθεκτικότητα! Ενώ το παραδοσιακό ξύλινο Deck μπορεί να φανεί εξίσου ελκυστικό, είναι πιο ευαίσθητο στις διάφορες καιρικές συνθήκες. Με την πάροδο του χρόνου, ερχόμενο αντιμέτωπο με έντονη βροχή και την αφόρητη ζέστη, το ξύλινο Deck μπορεί να ξεθωριάσει και να στραβώσει. Το συνθετικό Deck, από την άλλη πλευρά, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, έχει υψηλή αντοχή σε υγρασία και μούχλα και δεν σπάει ούτε σαπίζει. Έτσι είναι απόλυτα ανθεκτικό σε όλες τις κλιματικές συνθήκες. Ακόμα, λόγω της UV σταθερότητας, δεν θα σπάσει ούτε θα αποσυντεθεί λόγω έκθεσης στον ήλιο.

Συντήρηση! Από τι είναι κατασκευασμένα τα WPC-Deck όμως; Τα συνθετικά WPC-Deck είναι κατασκευασμένα από μίγμα υποπαράγωγων ξύλου ή ινών κυτταρίνης και πλαστικού, έτσι τυπικά απαιτεί μόνο περιστασιακό καθαρισμό.. Εκτός από το ότι είναι γρήγορο και εύκολο στον καθαρισμό, δεν χρειάζεται βάψιμο και γυάλισμα.

Άψογος Σχεδιασμός! Χωρίς τη χρήση καρφιών και βιδών, το συνθετικό WPC-Deck έχει μια λεία επιφάνεια, δημιουργώντας μια άνετη και μοντέρνα αίσθηση. Εκτός από το ότι είναι ευχάριστα οπτικά, τα WPC-Deck μπορούν να ταιριάξουν με την εμφάνιση του παραδοσιακού ξύλου. Ακόμη, έρχονται σε μια ποικιλία χρωμάτων που ταιριάζουν σε μια ποικιλία από στυλ και συμπληρώνουν την διακόσμηση του υπαίθριου χώρου σας. Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και τα περισσότερα WPC-Deck είναι σχετικά σταθερά ως προς το χρώμα, ενδεχομένως να υπάρξει ένα “άνοιγμα” στο χρώμα, που συμβαίνει συνήθως κατά τους πρώτους τρεις μήνες.

Για περισσότερα δομικά και διακοσμητικά υλικά δείτε εδώ.

Για Deck WPC σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στις  καλύτερες τιμές της αγοράς,κάντε μας ένα τηλέφωνο στο 23730 42590.


8/18/2019

Χαλκιδική Συνθετικός χλοοτάπητας

Ψάχνετε την ιδανική επιλογή για την διακόσμηση του κήπου σας; 

Έχετε κουραστεί να φροντίζετε το γκαζόν και να ξοδεύεται αρκετά χρήματα σε πότισμα και περιποίηση;

Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι η λύση που ψάχνετε καθώς μοιάζει σαν αληθινό γρασίδι αλλά δεν χρειάζεται την περιποίηση και την φροντίδα που χρειάζεται αυτό. Ακόμη, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως έτοιμο γκαζόν μιας και έρχεται κατευθείαν με απόλυτη ομοιομορφία, σε αντίθεση με το γρασίδι, το οποίο χρειάζεται χρόνο και φροντίδα για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τέλος, η ανθεκτικότητα του τον καθιστά ιδανική επιλογή για να δημιουργήσετε έναν χώρο που θα παίζουν τα παιδιά σας.Πλεονεκτήματα του Συνθετικού Γκαζόν:

 Άμεσο αντίκτυπο! Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι απλά δεν έχουν την υπομονή να περιμένουν τα σχέδιά τους για τον εξωραϊσμό του κήπου τους να φθάσουν στην καρποφορία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν ακολουθείτε μια προσέγγιση που σας βλέπει να περιμένετε πολύ καιρό για να αναπτυχθεί γρασίδι και φυτά. Η εναλλακτική προσέγγιση της χρήσης τεχνητού γρασιδιού είναι τελείως διαφορετική, καθώς λαμβάνετε άμεσο αντίκτυπο μόλις το τοποθετήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε αμέσως πώς τα πράγματα αρχίζουν να διαμορφώνονται.

Ποικίλοι τρόποι εφαρμογής! Μην αισθάνεστε ότι πρέπει να περιορίσετε τον τρόπο χρήσης του συνθετικού γρασιδιού σας. Δεν υπάρχει λόγος να σκεφτείτε ότι μπορείτε να το βάλετε μόνο με τη μορφή ενός παραδοσιακού χλοοτάπητα. Ενώ αυτός είναι σαφώς ο πιο δημοφιλής τρόπος για να το χρησιμοποιήσετε, υπάρχουν και άλλοι ενδιαφέροντες τρόποι για να πετύχετε μια εξαιρετικά πρωτότυπη διακόσμηση στο σπίτι. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να βάλετε τεχνητό γρασίδι στους τοίχους, στα τραπέζια, σε ιδιαίτερες μορφές ή ως έργα τέχνης.
 Ανταγωνιστική αξία επένδυσης! Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το τεχνητό γρασίδι δεν είναι τόσο ακριβό όσο πιστεύετε. Στην πραγματικότητα, εάν σχεδιάζετε να διαμορφώσετε μια μεγάλη περιοχή, τότε αυτό είναι μια εκπληκτικά οικονομική επιλογή για να διαλέξετε.
Ελάχιστες εργασίες συντήρησης! Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα για τη λήψη αυτής της προσέγγισης είναι ότι έχετε ένα τελικό αποτέλεσμα  που δεν χρειάζεται ατελείωτες ώρες περιποίησης και συντήρησης για να φαίνεται όμορφο όλο το χρόνο. Ακόμα, δεν έχει σημασία αν υπάρχει μια μέρα ξηρασία ή έντονη βροχή κάθε μέρα - το τεχνητό γρασίδι που χρησιμοποιείτε θα παραμείνει φανταστικό. Έτσι, αυτό είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε αν δεν έχετε χρόνο ή διάθεση για εργασίες συντήρησης.
 Διαχρονική εμφάνιση! Ένα πράγμα που σίγουρα θέλετε να αποφύγετε είναι η εκτέλεση του έργου εξωραϊσμού του εξωτερικού σας χώρου και στη συνέχεια να συνειδητοποιήσετε ότι δεν πρόκειται να διαρκέσει όσο περιμένατε. Πράγματι, ορισμένοι τύποι καλλωπισμού μπορούν πολύ γρήγορα να φαίνονται παλιοί και "γερασμένοι". Από την άλλη πλευρά, ο τεχνητός χλοοτάπητας έχει μια διαχρονική εμφάνιση που εξασφαλίζει ότι δεν βγαίνει ποτέ έξω από τη μόδα.

8/06/2019

Χαλκιδική Θερμοπρόσοψη με πετροβάμβακα FIBRAN (Στάδια εφαρμογής)

Θερμοπρόσοψη με πετροβάμβακα FIBRAN

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23730 42590 ή στο info@tsakonas.com.gr και ενημερωθείτε!! 

Επισκεφθείτε επίσης Marmoline Θερμοπρόσοψη με πετροβάμβακα


Η εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε ένα κτίριο συμβάλλει καθοριστικά στην σωστή λειτουργία του, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία από τις καιρικές συνθήκες.


Η χρήση του προσφέρει:
• Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη
• Ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών
• Αύξηση της θερμοχωρητικότητας των τοίχων και εξασφάλιση θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο
• Αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών και δημιουργίας μούχλας
• Μέγιστη προστασία του κτιρίου από κλιματικές καταπονήσεις
• Κέρδος πολύτιμου εσωτερικού χώρου
• Ευελιξία στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση της όψης
• Αύξηση της αξίας του ακινήτου
Η χρήση πετροβάμβακα ως θερμομονωτικού υλικού σε συστήματα θερμοπρόσοψης επιπλέον προσφέρει:
• Άριστη πυροπροστασία
• Υψηλή ηχομόνωση
• Εξασφάλιση υψηλής διαπνοής του τοίχου και εξαιρετικής βιοκλιματικής άνεσης


Βασικές αρχές κατασκευής συστήματος θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα
Υπόστρωμα

Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι καταλληλότητας του υποστρώματος εφαρμογής. Το υπόστρωμα πρέπει να έχει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να εξασφαλίζεται μόνιμη σύνδεση μεταξύ θερμομονωτικής πλάκας και υποστρώματος.


Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών

Για τη συγκόλληση των πλακών πετροβάμβακα χρησιμοποιούνται ανόργανα κονιάματα. Η επικόλληση γίνεται είτε με τη μέθοδο περιφερειακής λωρίδας-σημείου είτε με διάστρωση σε ολόκληρη την επιφάνεια της πλάκας.
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσφυση της κόλλας, θα πρέπει να προηγείται ένα είδος ασταρώματος με επίπεδο μυστρί ή σπάτουλα, γεμίζοντας τους πόρους της πλάκας και αμέσως να ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού συγκόλλησης του πετροβάμβακα.
Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται από κάτω προς τα πάνω κολλητά η μία με την άλλη. Κατά τη διαδικασία επικόλλησης δεν πρέπει να δημιουργούνται διάκενα μεταξύ των πλακών. 


Μηχανική στήριξη

Όταν χρησιμοποιούμε θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα απαιτείται πάντα η στήριξη των θερμομονωτικών πλακών με βύσματα.
Μετά από επαρκή ωρίμανση της κόλλας επικόλλησης, μπορεί να ξεκινήσει η διάτρηση και να τοποθετηθούν τα βύσματα (κατά κανόνα 2-3 ημέρες). Η διάτρηση πραγματοποιείται πάντα σε σημεία που πίσω από το θερμομονωτικό υλικό υπάρχει κόλλα.
Η επιλογή του μήκους των βυσμάτων πρέπει να γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον επίχρισμα και την υπάρχουσα επιπεδότητα του υποστρώματος, να εξασφαλίζουν επαρκή αγκύρωση.Βασική στρώση

Ως βασική στρώση χρησιμοποιείται συνήθως το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται και για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών.
Για την τήρηση του ομοιόμορφου πάχους της βασικής στρώσης που πρόκειται να ακολουθήσει, η τοποθέτηση των πλακών πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε η επιφάνεια τους να είναι σε ισοσταθμία.

Οι ανισοσταθμίες στον πετροβάμβακα εξαλείφονται με την εφαρμογή της βασικής στρώσης σε δύο φάσεις. Στη πρώτη φάση εφαρμόζεται η βασική στρώση χωρίς οπλισμό για να επιτευχθεί η εξομάλυνση και ακολουθεί η δεύτερη φάση με εφαρμογή οπλισμένης βασικής στρώσης.

Το πιστοποιημένο βάσει ΕΤΑG 004 υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 160 g/m2, ενσωματώνεται στη βασική στρώση αμέσως μετά τη διάστρωσή της και όσο ακόμη αυτή είναι νωπή με επίπεδη μεταλλική σπάτουλα. Η τοποθέτησή του γίνεται από πάνω προς τα κάτω με επικάλυψη των αρμών του σε πλάτος τουλάχιστον 10 cm.


Διάστρωση ασταριού και τελικού επιχρίσματος

Το αστάρι πρέπει να είναι συμβατό με το τελικό επίχρισμα.
Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος της βασικής στρώσης, καθώς και του συναφούς με το σύστημα ασταριού και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, ακολουθεί το τελικό επίχρισμα. 
Το τελικό επίχρισμα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλή υδρατμοπερατότητα ώστε να μην εμποδίζει την διαπνοή του συστήματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23730 42590 ή στο info@tsakonas.com.gr και ενημερωθείτε!! 

7/31/2019

Χαλκιδική Θερμοπρόσοψη: Θεμοπρόσοψη με πετροβάμβακα από την Marmoline

Χαλκιδική Θερμοπρόσοψη: Θεμοπρόσοψη με πετροβάμβακα από την Marmoline

Τα οφέλη του πετροβάμβακα ως θερμομονωτικό υλικό είναι γνωστά. 

Για Θεμοπρόσοψη με πετροβάμβακα από την Marmoline στις καλύτερες τιμές, καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Όμως γιατί πρέπει να επιλέξετε το σύστημα της Marmoline με πετροβάμβακα;;


Διότι είναι η μοναδική Ελληνική εταιρία που διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσοψης με θερμομονωτικό υλικό τον πετροβάμβακα. Έχει αντίδραση στη  φωτιά Α2-s1, d0 και ETA 14/0213. 

Θερμοπρόσοψη Marmoline
Θερμοπρόσοψη Marmoline


Δείτε επίσης 

Θερμοπρόσοψη Χαλκιδική : Θερμοπρόσοψη με πετροβάμβακα


Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους συστατικών του συστήματος:

1) Κόλλα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών, MARMOLINE FK 201:
Marmoline FK201 κόλλα θερμοπρόσοψης
Marmoline FK201 κόλλα θερμοπρόσοψης

Κόλλα θερμοπρόσοψης


  • Εφαρμόστε το FK 201  σε ολόκληρη την επιφάνεια της μονωτικής πλάκας σε πάχος 2 -3 mm,  με οδοντωτή σπάτουλα ή με τη βοήθεια αυτόματης πρέσας, ή περιμετρικά της πλάκας και στην συνέχεια σε επιλεκτικά σημεία στο κέντρο της,  αρκεί η συγκολλητική ουσία να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της επιφάνειας του μονωτικού.


  • Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών πρέπει να γίνεται ξεκινώντας από το κάτω μέρος της τοιχοποιίας προς τα πάνω, σταυρωτά χωρίς κενά.
   
2)  Θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα (MW) πάχους 50 – 200 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά πετροβάμβακα
Τεχνικά χαρακτηριστικά πετροβάμβακα


Πετροβάμβακας
Πετροβάμβακας


Καρφιά στήριξης πετροβάμβακα
Καρφιά στήριξης πετροβάμβακα
Καρφιά στήριξης θερμοπρόσοψης
Καρφιά στήριξης θερμοπρόσοψης

4) Ινοπλισμένο επίχρισμα MARMOLINE FK 202

MARMOLINE FK 202 Επίχρισμα θερμοπρόσοψης
MARMOLINE FK 202 Επίχρισμα θερμοπρόσοψης
Χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα, για τον οπλισμό των επιφανειών αυτών σε συνδυασμό με κατάλληλο υαλόπλεγμα MARMOLINE, σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Χρησιμοποιείται επίσης και σαν κόλλα συγκόλλησης των θερμομονωτικών πλακών σε επιφάνειες όπως, μπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιμεντόλιθοι, πορομπετόν, πέτρα κ.λ.π. σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές όψεις κτιρίων. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS. 5) Aκρυλικό αστάρι νερού MST 11
Aκρυλικό αστάρι νερού MST 11
Aκρυλικό αστάρι νερού MST 11
Εφαρμόζεται σε παλαιές ή νέες επιφάνειες, όπως: σοβάς, σπατουλαριστοί τοίχοι, μπετόν. Ισχυροποιεί και σταθεροποιεί πορώδεις επιφάνειες. Χρησιμοποιείται επίσης σαν αστάρι στις επιφάνειες που πρόκειται να επιχριστούν με έγχρωμο σοβά, έτσι ώστε να μειώνεται η απορροφητικότητα του υποστρώματος και ο έγχρωμος σοβάς να στεγνώνει ομοιόμορφα. 6) Έγχρωμος παστώδης ρητινούχος σοβάς SVR

Πάστα θερμοπρόσοψης Marmoline SVR
Πάστα θερμοπρόσοψης Marmoline SVR

Χρησιμοποιείται σαν τελική επικάλυψη πάνω σε θερμομονωτικές πλάκες του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS. 

  • Κοκκομετρία:  1 mm - 1.5 mm -  2 mm -  3 mm.
  • Ανακατέψτε το επίχρισμα SVR καλά προκειμένου να ομογενοποιηθεί.
  • Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με ειδική σπάτουλα και χωρίς να περιμένετε στρώστε το έτσι ώστε η στρώση να έχει το μέγεθος του κόκκου του σοβά.
  • Στη συνέχεια, άμεσα ή εντός ολίγων  λεπτών  και όταν το επίχρισμα μόλις έχει αρχίσει να τραβάει (προσοχή στους καλοκαιρινούς μήνες), τρίψτε με ειδικό πλαστικό τριβίδι ή μεταλλική σπάτουλα, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο SVR 3 mm  συνιστάται  να  γίνεται το τρίψιμο με κατακόρυφες  κινήσεις, για καλύτερο  αισθητικό αποτέλεσμα.


Δείτε επίσης

Θερμοπρόσοψη με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη : Οι καλύτερες τιμές


Για Θεμοπρόσοψη με πετροβάμβακα από την Marmoline στις καλύτερες τιμές, καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.