Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Θερμογέφυρες γνωρίζετε τι είναι και γιατί πρέπει να αποφεύγονται;

Θερμογέφυρες γνωρίζετε τι είναι και γιατί πρέπει να αποφεύγονται;


Θερμογέφυρα είναι πρακτικά η μεταβολή της ροής θερμότητας που παρατηρείται σε ένα δομικό και μη στοιχείο. Η θερμική ροή εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας μεταξύ δύο όγκων αέρα που την περικλείουν. Τα στοιχεία αυτά προφανώς εμφανίζουν για διάφορους λόγους χαμηλότερη θερμική αντίσταση (Descending of R Value) για αυτό και η μεταβολή της θερμικής ροής. Η θερμική ροή μεταβάλλεται σε σχέση με α)την εποχή β)την κατακρήμνιση και γ)την ηλιακή ακτινοβολία.Οι θερμογέφυρες εμφανίζονται στο κέλυφος του κτιρίου, στη διεπιφάνεια δύο διαφορετικών
δομικών στοιχείων (πχ τοίχος με κολόνα) ή δύο ίδιων δομικών στοιχείων διαφορετικού
πάχους (απολήξεις των υποστύλωμα), καθώς και στις συναρμογές εξωτερικών δομικών στοιχείων
ιδίως γύρω από τα κουφώματα. Λόγω της σημειακής αυξημένης ροής θερμότητας,
παρουσιάζονται στις εσωτερικές πλευρές του τοιχώματος διαφορετικές επιφανειακές
θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση τοπικής υγρασίας και μούχλας (συμπύκνωση-υγροποίηση) ενώ
συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της θερμικής άνεσης στο χώρο (Decreasing of Thermal Comfort).

Οι συμπύκνωση των υδρατμών (μούχλα) θα πρέπει να αποφεύγεται διότι επιδρά αρνητικά στην ποιότητα αέρα (ανεξάρτητα από τον αερισμό του χώρου) και κατά συνέπεια στην υγεία των ενοίκων (Mold Growth). 

Τέλος θα πρέπει να έχουμε υπόψη πως θερμογέφυρα σημαίνει και ΤΟΠΙΚΉ υπόβαση μηχανικών και φυσικών αντοχών και ιδιοτήτων, λόγω της ίδιας της θερμικής καταπόνησης που υφίστανται τα δομικά και μη στοιχεία. (Decay of structural or non structural materials).

Οι θερμογέφυρες αντιμετωπίζονται κυρίως με την ορθή τεχνική εφαρμογής και μελέτης της θερμομόνωσης και των
κουφωμάτων του κτιρίου, δίνοντας έμφαση στις ενώσεις ανόμοιων υλικών και στις απολήξεις τοίχων, ταράτσας κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου