Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Η ΒΑΦΗ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Η ΒΑΦΗ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ: Με τον όρο βαφή εννοούμε ένα σύνολο εργασιών που εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά, με τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία. Η βαφή των επιφανειών και γενικότερα η εφαρμογή των χρωμάτων έχει σα στόχο την προστασία και διακόσμηση των δομικών στοιχείων. Από καθαρά τεχνική άποψη, η βαφή προστατεύει και μονώνει τις επιφάνειες από τις καιρικές συνθήκες, τις εναλλαγές θερμότητας, το όξινο περιβάλλον, τις μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, τα καυσαέρια και γενικότερα αιτίες που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς και να μειώσουν το χρόνο ζωής των επιφανειών που εφαρμόζεται. Παράλληλα έχει την ικανότητα να μεταμορφώνει το χώρο, να διακοσμεί και να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεση και την ψυχολογία των ανθρώπων.

Μία ολοκληρωμένη διαδικασία βαφής/ βάψιμο συνοψίζεται σε τρία στάδια:

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Θερμογέφυρες γνωρίζετε τι είναι και γιατί πρέπει να αποφεύγονται;

Θερμογέφυρες γνωρίζετε τι είναι και γιατί πρέπει να αποφεύγονται;


Θερμογέφυρα είναι πρακτικά η μεταβολή της ροής θερμότητας που παρατηρείται σε ένα δομικό και μη στοιχείο. Η θερμική ροή εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας μεταξύ δύο όγκων αέρα που την περικλείουν. Τα στοιχεία αυτά προφανώς εμφανίζουν για διάφορους λόγους χαμηλότερη θερμική αντίσταση (Descending of R Value) για αυτό και η μεταβολή της θερμικής ροής. Η θερμική ροή μεταβάλλεται σε σχέση με α)την εποχή β)την κατακρήμνιση και γ)την ηλιακή ακτινοβολία.