10/26/2018

Θερμική Άνεση

Εσείς γνωρίζετε τι είναι Θερμική άνεση;

Με τον όρο εκφράζεται το πόσο άνετα αισθάνεται ένα άτομο σε ένα χώρο και
γίνεται αντιληπτή μέσω των ματιών, της μύτης και του δέρματος. Η θερμική άνεση καθορίζεται
από τη θερμοκρασία του αέρα στο χώρο, το ποσοστό υγρασίας στο χώρο, την ταχύτητα του
αέρα στο χώρο, το φυσικό και τεχνητό φωτισμό, τη διαφορά θερμοκρασίας με τα
περιβάλλοντα δομικά και θερμαντικά στοιχεία (τοίχους, παράθυρα, θερμάστρες) καθώς
επίσης και τη θέση τους στο χώρο. Επιπλέον επηρεάζεται από το είδος των δραστηριοτήτων
εντός του χώρου, το ρουχισμό των ατόμων και από διάφορους βιολογικούς παραμέτρους όπως το φύλο,η ηλικία κ.α.

Οι απώλειες θερμότητας μέσω των δομικών στοιχείων του κελύφους του
κτιρίου προς το περιβάλλον, έχουν ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση της θερμικής άνεσης και της δημιουργίας περιοχών με διαφορετικές συνθήκες εντός του ίδιου χώρου (πχ χώρος κοντά σε παράθυρο σε σχέση με χώρο δίπλα από ένα θερμαντικό σώμα).

Οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού που επιτυγχάνονται μέσω της θερμομόνωσης και της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων έχουν ως στόχο τη μείωση των απωλειών θερμότητας προς τοπεριβάλλον και δημιουργία ενιαίων συνθηκών θερμικής άνεσης εντός του κτιρίου με την ελάχιστη χρήση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

10/23/2018

Πιστοποίηση θερμομονωτικών υλικών

Πιστοποίηση θερμομονωτικών υλικών

Βάση του κανονισμού 305/2011 ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς ενσωμάτωση στα
κτίρια εντός της ΕΕ, εφόσον ανταποκρίνεται σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο, μια ευρωπαϊκή
τεχνική έγκριση ή εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή η οποία είναι αναγνωρισμένη σε
κοινοτικό επίπεδο. Κάθε προϊόν το οποίο πληροί τις απαιτήσεις, φέρει τη σήμανση CE, που
δηλώνει ότι κατά την παραγωγή του προϊόντος έχουν τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές που
καθορίζονται από τα πρότυπα, προστατεύοντας την αγορά από την εισχώρηση προϊόντων
αγνώστου ταυτότητας και αμφιβόλων ιδιοτήτων είτε από χώρες της ΕΕ είτε εκτός αυτής. Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε όλες τις κατασκευές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η σήμανση CE εμφανίζεται επίσης και στην ετικέτα κάθε συσκευασίας του προϊόντος, συνεπώς η ετικέτα αποτελεί ένα πιστοποιητικό για τον τελικό καταναλωτή. Εκτός από το σήμα του CE στην ετικέτα αναγράφονται οι ιδιότητες των θερμομονωτικών υλικών, ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ), η αντίσταση θερμοπερατότητας (R), η κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά (FireClass) καθώς και η ταυτότητα του προϊόντος.


10/12/2018

Χαλκιδική Αποστράγγιση : Αποστραγγιστικά συστήματα

Χαλκιδική Αποστράγγιση

Για συστήματα αποστράγγισης σωλήνες  και κροκάλες καλέστε μας στο 23730 42590. 

Εξυπηρετούμε Χαλκιδική - ΘεσσαλονίκηΗ αποστράγγιση χρησιμεύει για την απομάκρυνση του νερού από τα στρώματα του εδάφους, με σκοπό την προστασία των δομικών στοιχείων ενός κτηρίου που έρχονται σε επαφή με αυτό. Λειτουργεί επιβοηθητικά-συμπληρωματικά στο έργο της στεγανοποίησης και δεν την αντικαθιστά σε καμία περίπτωση. Η παρουσία της σε έργο, είναι τόσο υποχρεωτική όσο και απαραίτητη. 

Oι διεισδύσεις ύδατος μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες και στα τεχνικά έργα.

Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συστήματος αποστράγγισης για την περιμετρική προστασία της θεμελίωσης και των υπόγειων τοιχωμάτων ενός κτιρίου. Αποτελείται από τον διάτρητο πλαστικό σωλήνα, το γεωύφασμα (συμβολίζεται με την διακεκομμένη γραμμή στο σχέδιο), την πλαστική αποστραγγιστική μεμβράνη και τα αδρανή υλικά επίχωσης της αποστραγγιστικής τάφρου.


Το γεωύφασμα περιβάλλει, το σύνολο των υλικών της τάφρου και μαζί με τα υπόλοιπα αδρανή υλικά λειτουργεί ως «φίλτρο» για τον αποστραγγιστικό διάτρητο σωλήνα, προστατεύοντας τον από την έμφραξη των σχισμών και του εσωτερικού του με πρανή. Για κρυσταλλικά κονιάματα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.Καλύπτουμε Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη
10/09/2018

Συμπύκνωση υδρατμών; επιδρά στην υγεία μας;

Συμπύκνωση υδρατμών; επιδρά στην υγεία μας;


Η υγροποίηση των υδρατμών είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε παλιές και νέες
κατοικίες, λόγω κακής θερμομόνωσης και υγρομόνωσης. Παρατηρείται κυρίως κατά τους χειμερινούς
μήνες όταν υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις και αλλαγές της θερμοκρασίας στο εσωτερικό περιβάλλον μιας κατοικίας σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον.

Κατά τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους ο εσωτερικός χώρος θερμαίνεται
χρησιμοποιώντας θερμαντικά στοιχεία, ο ζεστός εσωτερικός αέρας προσπαθεί να διαφύγει
από το κέλυφος του κτιρίου (τοιχοποιία, οροφές ή δάπεδα). Αν οι επιφάνειες αυτές δεν είναι
έχουν καλή θερμομόνωση ή υπάρχουν θερμογέφυρες, τότε η θερμοκρασία τους είναι πιο
χαμηλή από το υπόλοιπο δομικό στοιχείο. Κατά την προσπάθεια διαφυγής ο ζεστός αέρας θα
υποστεί απότομη τοπική αλλαγή θερμοκρασίας που θα έχει ως αποτέλεσμα την υγροποίηση
του (που παρατηρείται με την παρουσία υγρασίας). Το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο σε
χώρους με ψηλή υγρασία (μπάνια, κουζίνα) που δεν αερίζονται καλά και δεν είναι καλά θερμομονωμένοι. Επιπλέον, η υγρασία μπορεί να εισέλθει εντός του δομικού στοιχείου, που
σε συνθήκες παγετού στερεοποιείται, αποσαθρώνοντας τα υλικά (Freeze-Thaw).

Δείτε επίσης 

Θερμικές απώλειες, γνωρίζετε τι είναι και πως αποφεύγονται;

Χαλκιδική Θερμομόνωση : Θερμομονωτικά υλικά Fibran

Πως επιδρά με την υγεία μας;

Η συμπύκνωση υδρατμών εμφανίζεται ως σταγόνες νερού στις επιφάνειες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μούχλα, αρχικά με την παρουσία πράσινων στιγμάτων και στη συνέχεια μαύρων κυλίδων τα οποία υποδηλώνουν την ανάπτυξη μυκήτων που είναι επιβλαβείς για την υγεία των ανθρώπων. 

Για την αποφυγή του φαινομένου, κατά τη θερμομόνωση του δώματος/στέγης σε χώρους με
ψηλή υγρασία π.χ μπάνια, εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις φράγμα υδρατμών-Vapor Barrier το οποίο εμποδίζει την μετακίνηση των υδρατμών προς το δομικό στοιχείο.

Για θερμομονωτικά υλικά καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.


10/08/2018

Θερμικές απώλειες, γνωρίζετε τι είναι και πως αποφεύγονται;

Θερμικές απώλειες, γνωρίζετε τι είναι και πως αποφεύγονται;


Οι θερμικές απώλειες δημιουργούνται σε ένα κτίριο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ
των εσωτερικών χώρων και του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και λόγω της εισαγωγής
αέρα από το περιβάλλον στο κτίριο. Έτσι κατά τους χειμερινούς μήνες, η θερμότητα του
εσωτερικού χώρου τείνει να διαφύγει προς το περιβάλλον, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για
θέρμανση, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η θερμότητα του περιβάλλοντος τείνει να
εισέλθει προς το εσωτερικό του κτιρίου, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για ψύξη.

Δείτε επίσης 

Οι θερμικές απώλειες ελαχιστοποιούνται με την εφαρμογή συστημάτων θερμομόνωσης στο εξωτερικό περίβλημα (κέλυφος) του κτιρίου. Με την εφαρμογή θερμομόνωσης μειώνεται η ένταση της μετάδοσης θερμότητας διαμέσου των δομικών στοιχείων (τοίχων, πατωμάτων, δωμάτων κλπ) που χωρίζουν χώρους διαφορετικής
θερμοκρασίας.

Για θερμομονωτικά υλικά καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

10/06/2018

Χαλκιδική Χρώματα : ACRYLAN SILICON για εξωτερικό τοίχο

Για χρώματα Vitex στις καλύτερες τιμές της αγοράς για την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη επικοινωνήστε στο 23730 42590

Το Acrylan Silicon είναι ένα σιλικονούχο ακρυλικό προϊόν εξωτερικής χρήσης, το οποίο προσφέρει εξαιρετική διαπερατότητα των υδρατμών, χαμηλή απορρόφηση του νερού και μεγάλη διάρκεια ζωής, με ταυτόχρονη ανθεκτική και καλαίσθητη διακόσμηση. 

Αντίθετα με τα άλλα προϊόντα, εκτός από την εξαιρετική αντοχή στην UV-ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες, επιτρέπει στην υγρασία που είναι εγκλωβισμένη στο εσωτερικό του τοίχου να διαφύγει ευκολότερα στην ατμόσφαιρα γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την υψηλή αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας αποτρέπει προβλήματα όπως φουσκάλες, ραγίσματα, ξεφλουδίσματα και δημιουργία μούχλας στην επιφάνεια του κτιρίου. 
Εφαρμόζεται σε όλες τις νέες ή παλιές επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν ή σπατουλαριστές επιφάνειες, μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν το Acrylan Silicon ιδανικό για περιοχές με αυξημένη υγρασία και ακραίες καιρικές συνθήκες καθώς επίσης και για την αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της μακροζωίας και αξίας του κτιρίου.


Πλεονεκτήματα
✔️ Σιλικονούχο
✔️ Εξαιρετική αντοχή στην επίδραση των καιρικών συνθηκών και περιβάλλοντος
✔️ Μέγιστη αδιαβροχοποίηση (Class III)
✔️ Μέγιστη υδρατμοπερατότητα (Class I)
✔️ Μακροχρόνια προστασία
✔️ Διευκολύνει τη διαφυγή της εγκλωβισμένης υγρασίας


Επιπλέον Χαρακτηριστικά 
Εξαιρετική αντοχή στην επίδραση των καιρικών συνθηκών και περιβάλλοντος.
Δεν παρατηρούνται οποιουδήποτε είδους αλλοιώσεις του επιχρίσματος (φούσκωμα, σκάσιμο, ξεφλούδισμα, κιμωλίαση κλπ.). Δεν παρατηρούνται μεταβολές της απόχρωσης και στιλπνότητας του επιχρίσματος (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810).
Διευκολύνει τη διαφυγή της εγκλωβισμένης υγρασίας στο εσωτερικό του τοίχου αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων.
Συντελεί στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εσωτερικά του κτιρίου, ως αποτέλεσμα της απομάκρυνσης της εσωτερικής υγρασίας και της πρόληψης δημιουργίας μούχλας και μυκήτων.
Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου, λόγω απομάκρυνσης της υγρασίας η οποία υποβοηθά την απώλεια θερμότητας.
Ιδανικό για περιοχές με αυξημένη υγρασία και ακραίες καιρικές συνθήκες.
Συνίσταται για αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων, διατηρώντας τη διαχρονική αξία τους.
Μακροχρόνια προστασία.
Επαναβάφεται με οποιοδήποτε ακρυλικό χρώμα της VITEX.


Αποχρώσεις
Διατίθεται σε λευκό και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Colorfull της Vitex.


Διαθέσιμες Συσκευασίες
3L & 10L


Επιπλέον Πληροφορίες


Χρόνος επιφανειακού στεγνώματοςΧρόνος επιφανειακού στεγνώματος 30-60min
Ποσοστό αραίωσης με νερόΠοσοστό αραίωσης με νερό 0-10%
ΑπόδοσηΑπόδοση 13-15m2/lt
Εφαρμογή με πινέλοΕφαρμογή με πινέλο
Εφαρμογή με ρολόΕφαρμογή με ρολό
Εφαρμογή με πιστόλι
Εφαρμογή με πιστόλι

Δείτε επίσης 

Χαλκιδική Χρώματα : ACRYLAN ELASTIC για εξωτερικό τοίχο


Για χρώματα Vitex στις καλύτερες τιμές της αγοράς για την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη επικοινωνήστε στο 23730 42590


10/04/2018

Χαλκιδική Τοιχοποιίες Ξηράς Δόμησης Knauf

Χαλκιδική Τοιχοποιίες Ξηράς Δόμησης Knauf


Οι τοιχοποιίες ξηράς δόμησης αποτελούνται από μονό ή διπλό μεταλλικό σκελετό και αμφίπλευρη επίστρωση με γυψοσανίδες Knauf, μιας ή περισσοτέρων στρώσεων. 

Ο μεταλλικός σκελετός στερεώνεται στα συνορεύοντα δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού του κτιρίου (υποστυλώματα-πλάκες-δοκοί). 

Ενδιάμεσα στο εσωτερικό του τοίχου μπορούν να τοποθετηθούν ινώδη μονωτικά που ικανοποιούν απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυροπροστασίας (π.χ πετροβάμβακας) καθώς επίσης ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. 
Πλεονεκτήματα Τοιχοποιίας με Ξηρά Δόμηση Knauf

- Πυροπροστασία. Μη αναφλέξιμες, κατηγορίας A1 Την απαίτηση αυτή πληρούν οι ειδικές πυροσανίδες Fireboard A1. 
Yψηλή μηχανική αντοχή. Η εφαρμογή της Diamant σε χώρους με μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις προσφέρει ποιότητα και μακροζωία στο σύστημα Ξηράς Δόμησης Knauf. 
Aνθυγρότητα. Η ανθυγρή γυψοσανίδα επιτρέπει τη χρήση της σε υγρούς χώρους, π.χ. σε λουτρά κατοικιών. 
Ηχομόνωση/ηχοαπορρόφηση, με τον συνδυασμό προϊόντων ηχομόνωσης.
Μεγαλύτερα ύψη τοιχοποιίας μέσω του συνδυασμού απόλυτα συμβατών και συνεργάσιμων εξαρτημάτων Knauf. 
Λεπτές και ελαφριές κατασκευές, εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση. Η Knauf προτείνει

10/02/2018

Χαλκιδική Χρώματα : ACRYLAN ELASTIC για εξωτερικό τοίχο

Χαλκιδική Χρώματα : ACRYLAN ELASTIC για εξωτερικό τοίχο


Για χρώματα Vitex στις καλύτερες τιμές της αγοράς για την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη επικοινωνήστε στο 23730 42590ACRYLAN ELASTIC
ACRYLAN ELASTIC

Acrylan Elastic 
Ακρυλικό Ελαστομερές χρώμα κατάλληλο γιαπαραθαλάσσιες περιοχές. Κορυφαία αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμενα (υψηλές - χαμηλές θερμοκρασίες, έντονη βροχόπτωση κ.α.). Καλύπτει πλήρως μικρές ρωγμές της επιφάνειας και παρακολουθεί τις συστολοδιαστολές, παραμένοντας ελαστικό ενώ ταυτόχρονα “αναπνέει”.
Το Acrylan Elastic είναι ένα ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα εξωτερικών καθέτων επιφανειών με βάση ειδικές 100% ακρυλικές UV-αλληλοδικτυούμενες ρητίνες. Εφαρμόζεται σε νέες και παλαιές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, κ.λ.π. Προσφέρει άψογη τελική επιφάνεια, εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και το παραθαλάσσιο περιβάλλον, χωρίς να απαιτεί επαναβαφή με ακρυλικό χρώμα. Καλύπτει πλήρως μικρές ρωγμές της επιφάνειας και παρακολουθεί τις συστολές και τις διαστολές παραμένοντας ελαστικό σε θερμοκρασίες από –25οC έως +110οC, χαρίζοντάς της παράλληλα στεγανωτικές ιδιότητες. Η τελική επιφάνεια και οι αποχρώσεις παραμένουν αμετάβλητες για χρόνια, χωρίς σημάδια και ίχνη βροχής (snake trails).


Πλεονεκτήματα

4 σε 1: Μονώνει, βάφει, κλείνει μικρορωγμές, αναπνέει
• Με 100% ακρυλικές UV-αλληλοδικτυούμενες ρητίνες
ΑΝΤΟΧΗ σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σε HD αποχρώσεις
Πιστοποιημένο ψυχρό υλικό (Cool Paint) Αποχρώσεις
Διατίθεται σε λευκό και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Colorfull της Vitex.Διαθέσιμες Συσκευασίες

3 L10L


Δείτε επίσηςΓια χρώματα Vitex στις καλύτερες τιμές της αγοράς για την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη επικοινωνήστε στο 23730 42590

Vitex Eco

Vitex Eco 


Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, με εξαιρετική λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και ασυναγώνιστη απόδοση. Λόγω της ειδικής του σύστασης αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων (βακτηριδίων - μυκήτων) στον υμένα του χρώματος.
Πλεονεκτήματα
✔️ Οικολογικό
✔️ Υποαλλεργικό – Αντιμικροβιακό
✔️ Αντοχή στο συχνό πλύσιμο
✔️ Ασυναγώνιστη καλυπτικότητα
✔️ Πιστότητα αποχρώσεων