Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης VITEXTHERM by Vitex
Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης VITEXTHERM 

Προστατέψτε και ανανεώστε την κατοικία σας με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm, 
εξασφαλίστε την αρχική σας επένδυση και θωρακίστε την περιουσία σας. 
Ποιότητα κατασκευής, μεγάλη διάρκεια ζωής, ικανοποίηση και υψηλή θερμομόνωση!

Ακολουθεί βίντεο με την εφαρμογή του συστήματος vitextherm κι έπειτα αναλυτική περιγραφή
των ειδικών υλικών. 1. Υλικό επικόλλησης 

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Πετροβάμβακας Πλεονεκτήματα & Εφαρμογές

Γνωρίζοντας τον πετροβάμβακα FIBRANgeo

Τα προϊόντα FIBRANgeo είναι θερμοηχομονωτικά υλικά, με υψηλή αντοχή σε μεγάλες θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας έτσι την πυραντίσταση της κατασκευής. Oι ίνες αντέχουν σε υψηλότερες από 1000 °C θερμοκρασίες, καθώς δεν επηρεάζονται οι μονωτικές ιδιότητες του υλικού ούτε η διαστασιακή του σταθερότητα, ακόμη και αν η συνδετική ρητίνη εξατμιστεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. 
Πεδία εφαρμογής: 
Εξωτερική & Εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, οροφής, ψευδοροφής, pilotis, ξηρά δόμηση, δώματα και στέγες.


Εφαρμογές προϊόντων FIBRANgeo

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo συνδυάζει με μοναδικό τρόπο χαρακτηριστικά ώστε να εξασφαλίζεται η 
- Θερμομόνωση
- Ηχομόνωση
- Πυροπροστασία
- Παθητικό αερισμό
των δομικών στοιχείων όπου εφαρμόζονται. Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Στεγάνωση ταρατσών με HYDROLAST - PU/W

HYDROLAST - PU/W 


Πολυουρεθανικό υδατοδιαλυτό στεγανωτικό ταρατσών
Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, μωσαϊκό, τσιμεντόπλακες, μάρμαρα, κεραμικά πλακίδια) σαν πρώτη στεγάνωση καθώς και για αποκατάσταση υφιστάμενων ακρυλικών ή πολυουρεθανικών επιστρώσεων. Διασφαλίζει μακροχρόνια προστασία μονώσεων πολυουρεθάνης. Προσφέρει βατότητα (υψηλές μηχανικές αντοχές), ανθεκτικότητα στο χρόνο και στα λιμνάζοντα νερά και γεφύρωση ρηγματώσεων πλάτους 1,0 – 1,5 mm (εξαιρετική ελαστικότητα).

Πλεονεκτήματα