6/21/2018

Επαναστεγάνωση Δώματος

Επαναστεγάνωση Δώματος

Η Επαναστεγάνωση Δώματος είναι ένα σύνθετο τεχνικό πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί σοβαροί παρέμετροι τους οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψιν πριν στεγανώσουμε εκ νέου ένα οποιοδήποτε δομικό στοιχείο. Αυτοί οι παράμετροι συνυπολογίζονται στη μελέτη στεγάνωσης. 

Δείτε επίσης 

Για μόνωση ταράτσας σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη κάντε ένα τηλέφωνο στο 23730 42690 και επωφεληθείτε των ασυναγώνιστων τιμών μας.

Αιτίες επαναστεγάνωσης 


Αστοχία στεγάνωσης
Αστοχία στεγάνωσης
Η επαναστεγάνωση ενός δώματος είναι απαραίτητη όταν διάφορες αιτίες προκαλούν αστοχίες στην προϋπάρχουσα στεγάνωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας ή διαρροής νερών στους χώρους κάτω από το δώμα. 


Οι συνηθέστερες αιτίες που καθιστούν απαραίτητη την επαναστεγάνωση είναι οι ακόλουθες: 


- Αστοχία της υπάρχουσας στεγάνωσης λόγω αδυναμίας των υλικών (λανθασμένη επιλογή υλικών) είτε (τις περισσότερες φορές) λόγω κακοτεχνίας.
Γήρανση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη στεγάνωση (σημαντικός παράγοντας η UV ακτινοβολία).
- Σπανιότερα, λόγω παρέλευσης του ορίου ζωής της υπάρχουσας στεγάνωσης. Στη περίπτωση αυτή χρήζει αντικατάστασης ακόμη και αν δεν έχει αστοχήσει.Προϋπάρχουσα στεγάνωση 

Η στεγάνωση που υπάρχει μπορεί να αποτελείται από:

- Ασφαλτικής βάσης υλικά (επάλειψη)
- Ακρυλικής βάσης υλικά (επάλειψη)
- Ασφαλτόπανα ή ασφαλτικές μεμβράνες
- Πλαστικοποιημένες μεμβράνες
- Μολυβδόφυλλα


Διαδικασία επαναστεγάνωσης Δώματος

Προϋπάρχουσα στεγάνωση
Πλήρης καθαίρεση χωρίς καμία εξαίρεση.
(Αν υπάρχει θερμομόνωση καλό είναι να καθαιρεθεί λόγω απορρόφησης νερού. Εάν έχετε XPS ίσως να μην έχει χαθεί η θερμομονωτική αξία σε βαθμό τέτοιο που να απαιτείται  αλλαγή.)

Υπόστρωμα στεγάνωσης
Ανάλογα με την υπάρχουσα στεγάνωση γίνεται και η ανάλογη προετοιμασία της επιφάνειας που πρόκειται να στεγανωθεί. Σε καμία περίπτωση, δεν αποτελούν τεχνικές οδηγίες.


α) Πλάκα Ο/Σ. 

Καθαίρεση σαθρών τμημάτων και τυχών Ασφαλτικών Primers.

Σε αυτή την περίπτωση και ειδικότερα αν έχει γίνει επάληψη με ασφαλτικό αστάρι, η εξέταση της πλάκας για διάβρωση πρέπει να γίνει πριν την τοποθέτηση νέας (θερμο)στεγάνωσης. 

β) Πλάκα Ο/Σ + Γέμισμα τσιμεντοκονίας. 

Καθαίρεση σαθρών τμημάτων και τυχών Ασφαλτικών Primers.

Σε αυτή την περίπτωση εάν έχουμε αστοχία στεγάνωσης γίνεται επίσης έλεγχος για διάβρωση στην πλάκα.

Όταν τελειώσουμε με τις ανωτέρω διαδικασίες και επισκευές, καλό είναι να εφαρμόσουμε μια προστατευτική βαφή σκυροδέματος κατά ΕΝ 1504-2 όπως είναι το 
WATERBLOCK PENETRATE (προστατεύουν προτίστως από ενανθράκωση και έπειτα παρέχουν προστασία έναντι διεισδύσεων χλωριόντων, θειούχων ενώσεων κ.α). Το συγκεκριμένο υλικό που αναφέρεται, επιδρά θετικά και στη μείωση της παραμένουσας υγρασίας αλλά και ενισχύει την αξία της στεγάνωσης.

Έπειτα αφού έχουμε επισκευάσει το υπόστρωμα και έχουμε το απαραίτητο πάχος τσιμεντοκονίας και την προστατευτική βαφή, επιλέγουμε τον τύπο στεγάνωσης. 


Νέα στεγάνωση

Διαθέτουμε ετοιμοπαράδοτα πολλά στεγανωτικά υλικά κάθε κατηγορίας (ασφαλτικά, ακρυλικά, μεμβράνες) εκ των οποίων, αρκετά με εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις αντανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας σε ψύξη. 

Μπορείτε να δείτε εδώ (κάνοντας κλικ) όλα τα στεγανωτικά προϊόντα που μπορούν να εφαρμόσουν σε ένα δώμα Τσιμεντοειδή & Ελαστομερή Στεγανωτικά Υλικά και Ασφαλτικά Στεγανωτικά Υλικά & Μεμβάνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου