Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

(Νέο προϊόν) PreColor Primer

Νέα Τεχνολογία από την Vitex για μέγιστη πιστότητα αποχρώσεων σε λιγότερο χρόνο
Αστάρι PreColor Primer


Το Αστάρι PreColor Primer είναι νέας τεχνολογίας λευκό υπόστρωμα νερού με βάση ακρυλικές ρητίνες, εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης, που χρωματίζεται μέσω του Συστήματος Χρωματισμού της Vitex και αυξάνει την καλυπτικότητα μειώνοντας τις αναγκαίες επιστρώσεις του τελικού χρώματος.


Είναι πολύ καλυπτικό, εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει υψηλή απόδοση και είναι κατάλληλο υπόστρωμα για όλα τα υδατοδιαλυτά χρώματα. Βελτιώνει την εμφάνιση, καλυπτικότητα, πρόσφυση και αντοχή του τελικού χρώματος.


Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Επαναστεγάνωση Δώματος

Επαναστεγάνωση Δώματος 


Η Επαναστεγάνωση Δώματος είναι ένα σύνθετο τεχνικό πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί σοβαροί παρέμετροι τους οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψιν πριν στεγανώσουμε εκ νέου ένα οποιοδήποτε δομικό στοιχείο. Αυτοί οι παράμετροι συνυπολογίζονται στη μελέτη στεγάνωσης. Αιτίες επαναστεγάνωσης 


Η επαναστεγάνωση ενός δώματος είναι απαραίτητη όταν διάφορες αιτίες προκαλούν αστοχίες στην προϋπάρχουσα στεγάνωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας ή διαρροής νερών στους χώρους κάτω από το δώμα. 


Οι συνηθέστερες αιτίες που καθιστούν απαραίτητη την επαναστεγάνωση είναι οι ακόλουθες: 


- Αστοχία της υπάρχουσας στεγάνωσης λόγω αδυναμίας των υλικών (λανθασμένη επιλογή υλικών) είτε (τις περισσότερες φορές) λόγω κακοτεχνίας.
Γήρανση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη στεγάνωση (σημαντικός παράγοντας η UV ακτινοβολία).
- Σπανιότερα, λόγω παρέλευσης του ορίου ζωής της υπάρχουσας στεγάνωσης. Στη περίπτωση αυτή χρήζει αντικατάστασης ακόμη και αν δεν έχει αστοχήσει.