Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

Χαλκιδική Πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης για στεγανό μπετόν

penetron στεγανωτικά

Χαλκιδική πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης για στεγανό μπετόν : Sika® WT-200 PΧαλκιδική στεγανοποίηση μπετόν στη μάζα του με πρόσμικτα κρυσταλλοποίησης Sika


Για κρυσταλλικά πρόσμικτα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.


Το Sika® WT-200 P αποτελεί πρόσμικτο συνδυαστικής δράσης: είναι στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος και στεγανοποιητικό κρυσταλλικής δράσης. Χρησιμοποιείται για μείωση της διαπερατότητας του σκυροδέματος και για ενίσχυση των ιδιοτήτων αυτο-ίασής του.
Το Sika® WT-200 P έχει σχεδιαστεί ειδικά για παραγωγή υψηλής ποιότητας στεγανού σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα που παράγεται με χρήση Sika® WT-200 P αποτελεί μέρος του Συστήματος Στεγανού Σκυροδέματος της Sika®. Το Sika® WT-200 P μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιεσδήποτε υπόγειες ή υπέργειες στεγανές κατασκευές, όπως:

▪ Υπόγεια
▪ Χώροι στάθμευσης
▪ Χώροι παραγωγής και βοηθητικοί χώροι
▪ Σήραγγες
▪ Πισίνες
▪ Φράγματα
▪ Δεξαμενές και ταμιευτήρες νερού
▪ Χώροι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Υπόγειοι χώροι δημόσιας χρήσης (εμπορικά κέντρα, επιβατικοί σταθμοί, κ.α.)Το Sika® WT-200 P είναι μείγμα ειδικών τσιμέντων, αμινοαλκοολών και πληρωτικών υλικών. Αυτά τα ενεργά υλικά οδηγούν στην παραγωγή μη-διαλυτών συστατικών εντός των πόρων και της τριχοειδούς δομής του σκυροδέματος, σφραγίζοντάς το έτσι μόνιμα ενάντια στη διείσδυση νερού και άλλων υγρών. Επιπλέον της ειδικής του φόρμουλας και σύστασης, το Sika® WT-200 P ενισχύει τις ιδιότητες αυτό-ίασης του σκυροδέματος και βελτιώνει την ικανότητα του σκυροδέματος να σφραγίζει μικρορωγμές. Το Sika® WT-200 P διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

▪ Μειώνει τη διείσδυση νερού υπό πίεση
▪ Μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση νερού
▪ Ενισχύει τις ιδιότητες αυτο-ίασης του σκυροδέματος Βελτιώνει την αντοχή του σκυροδέματος σε επιθετικά χημικά
▪ Μειώνει τη διαπερατότητα του σκυροδέματος από υδρατμούς


Δείτε επίσης 

Χαλκιδική Επαλειφόμενα Τσιμεντοειδή Κρυσταλλοποίησης : Sika MonoTop®-160 Migrating


Χαλκιδική Επαλειφόμενα κρυσταλλικά : Πρόσμικτα κρυσταλλοποίησης Sika® WT-200 P


Για κρυσταλλικά κονιάματα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.Καλύπτουμε Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Χαλκιδική Επαλειφόμενα κρυσταλλικά : Sika MonoTop®-160 Migrating

Sika MonoTop®-160 Migrating είναι Στεγανοποιητικό κονίαμα κρυσταλλοποίησης για σφράγιση των τριχοειδών ρωγμών και πόρων στο σκυρόδεμα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Το Sika MonoTop®-160 Migrating αποτελεί στεγανοποιητικό κονίαμα, ειδικά σχεδιασμένο για σφράγιση των τριχοειδών πόρων και κενών στη μάζα στοιχείων σκυροδέματος και επισκευαστικών κονιαμάτων και για μείωση της διείσδυσης νερού. Όταν το Sika MonoTop®-160 Migrating έρθει σε επαφή με το νερό των τριχοειδών πόρων, τα ενεργά συστατικά του αντιδρούν με την υγρασία και τον ελεύθερο ασβέστη που υπάρχει στους τριχοειδείς πόρους δημιουργώντας μία αδιάλυτη κρυσταλλική δομή με στόχο τη μόνιμη στεγανοποίηση του στοιχείου.

 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;1. Ο ασβέστης και άλλα διαλυτά παραπροϊόντα της αντίδρασης ενυδάτωσης του τσιμέντου επικάθονται στο εσωτερικό των τριχοειδών ρωγμών και πόρων.2. Όταν το σκυρόδεμα καταστεί νωπό, ο ασβέστης και τα παραπροϊόντα διαλύονται στο νερό.3. Πρακτική και ταχεία εφαρμογή με ψεκασμό χαμηλής πίεσης ή βούρτσα.


4. Όταν το Sika MonoTop®-160 Migrating έρθει σε επαφή µε το νερό στις τριχοειδείς ρωγµές και τους πόρους, η χηµική αντίδραση ξεκινά.
5. Τα ενεργά συστατικά αντιδρούν µε την υγρασία και τον ελεύθερο ασβέστη που υπάρχει στις τριχοειδείς ρωγµές και τους πόρους.
6. Εντός των ρωγμών και των πόρων του σκυροδέματος δημιουργείται αδιάλυτη κρυσταλλική δομή.


Δείτε επίσης 

Χαλκιδική Επαλειφόμενα Τσιμεντοειδή Κρυσταλλοποίησης : Sika MonoTop®-160 Migrating


Για κρυσταλλικά κονιάματα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.Καλύπτουμε Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Πλαστικά φρεάτια αποχέτευσης ομβρίων υδάτων: Οι καλύτερες τιμές

Πλαστικά φρεάτια για αποχέτευση ομβρίων σε κήπους, ξενοδοχεία, οικόπεδα, αύλειους χώρους κλπ. μπορείτε να βρείτε στις καλύτερες τιμές στο 23730 42590.

Καλύπτουμε Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη.
Ρίξτε πρώτα μια ματιά εδώ:

Πλαστικά φρεάτια αποχέτευσης: Τι είναι; Τι εξυπηρετούν;


Το σύστημα απορροής αποτελούν:
 • 1. Κροκάλες για αποστράγγιση.
  2. Σχάρα συλλογής υδάτων.
  3. Φρεάτιο αποστράγγισης.
  4. Χώμα φύτευσης.
  5. Αγωγός αποχέτευσης με κινητό στόμιο για ρύθμιση στάθμης αποθηκευμένου νερού.
  6. Διαχωριστικό φίλτρο συγκράτησης χώματος.
  7. Χώρος αποθήκευσης νερού.
  8. Αποστραγγιστική στρώση.
  9. Γεωύφασμα.


Tα πλαστικά φρεάτια είναι κυβοειδούς σχήματος φρεάτια από PVC που τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία των οικοπέδων και των χώρων πρασίνου με σκοπό να συλλέγουν και να απομακρύνουν προς τον κατάλληλο αποδέκτη, όλα τα περίσσεια επιφανειακά νερά από βροχές, πότισμα, βλάβες του δικτύου κλπ.
  

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά μεγέθη που υπάρχουν μόνιμα σε στοκ:

- 20 x 20cm

- 30 x 30cm

- 40 x 40cm

- 55 x 55cm.


Τα πλαστικά φρεάτια χρησιμεύουν και σαν παγίδες φερτών υλών και γι αυτό θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Συνδυάζονται με πλαστικά καπάκια ή σχάρες ανάλογα με την περίπτωση.

Υπογείως συνδέονται με σωληνώσεις που απομακρύνουν τα νερά και για το λόγο αυτό έχουν χαραγμένες πάνω τους αναμονές σε διάφορα Φ.

Μπορούν να συνδυαστούν και με αποστραγγιστικά κανάλια που παίζουν τον ίδιο ρόλο αλλά αποτελούν γραμμικές αποστραγγίσεις σε αντιδιαστολή με τα πλαστικά φρεάτια που είναι σημειακές.

Για περισσότερα https://tsakonas.com.gr/plumbing.html 


Για πλαστικά φρεάτια υψηλής ποιότητας καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.


Καλύπτουμε Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη.


Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

Χαλκιδική Επαλειφόμενα κρυσταλλικά : Πρόσμικτα κρυσταλλοποίησης Sika® WT-200 P

Χαλκιδική στεγανοποίηση μπετόν στη μάζα του με πρόσμικτα κρυσταλλοποίησης Sika
Το Sika® WT-200 P αποτελεί πρόσμικτο συνδυαστικής δράσης: είναι στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος και στεγανοποιητικό κρυσταλλικής δράσης.

Χρησιμοποιείται για μείωση της διαπερατότητας του σκυροδέματος και για ενίσχυση των ιδιοτήτων αυτο-ίασής του μέσω της δημιουργίας κρυσταλλικών ενώσεων οι οποίες σφραγίζουν τις μικρο-ρωγμές .

Το Sika® WT-200 P είναι μείγμα ειδικών τσιμέντων, αμινοαλκοολών και πληρωτικών υλικών. Αυτά τα ενεργά υλικά οδηγούν στην παραγωγή μη-διαλυτών συστατικών εντός των πόρων και της τριχοειδούς δομής του σκυροδέματος, σφραγίζοντάς το έτσι μόνιμα ενάντια στη διείσδυση νερού και άλλων υγρών. Επιπλέον της ειδικής του φόρμουλας και σύστασης, το Sika® WT-200 P ενισχύει τις ιδιότητες αυτό-ίασης του σκυροδέματος και βελτιώνει την ικανότητα του σκυροδέματος να σφραγίζει μικρορωγμές. Το Sika® WT-200 P διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:


 • ✔️ Μειώνει τη διείσδυση νερού υπό πίεση
 • ✔️ Μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση νερού
 • ✔️ Ενισχύει τις ιδιότητες αυτο-ίασης του σκυροδέματοςΔείτε επίσης 

Χαλκιδική Επαλειφόμενα Τσιμεντοειδή Κρυσταλλοποίησης : Sika MonoTop®-160 Migrating


Δείτε επίσης 

Για κρυσταλλικά πρόσμικτα sika καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.Καλύπτουμε Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020


Paints InteriorΒρείτε το χρώμα που σας εμπνέει στις βεντάλιες Vitex ! Το χρώμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην διακόσμηση των εσωτερικών χώρων και διαμορφώνει ατμόσφαιρα γεμάτη συναισθήματα με την πρώτη ματιά. Αναζητάτε χρώματα δωματίου, συνδυασμούς χρωμάτων και ιδέες... δείτε τους χρωματικούς μας συνδυασμούς & εμπνευστείτε για τα χρώματα !


                                                    
 Χρώματα Εσωτερικών Χώρων

VITEX ΜΕ TEFLON™

Νέας γενιάς Πλαστικό χρώμα ανώτερης ποιότητας με ματ φινίρισμα για εσωτερική χρήση σχεδιασμένο με την τεχνολογία προστασίας επιφανειών Teflon™. Η τεχνολογία Teflon™ προσδίδει μεγάλη ανθεκτικότητα και υψηλή αντοχή στην απορρόφηση κοινών οικιακών λεκέδων, με αποτέλεσμα να μπορούν πιο εύκολα να αφαιρεθούν ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.  Η αφαίρεση των λεκέδων γίνεται με μαλακό βρεγμένο πανί και σαπούνι ή ήπια οικιακά καθαριστικά.
Συσκευασίες: 750 mL & 3 L & 10 LVITEX CLASSIC
VITEX CLASSIC
Το κορυφαίο πλαστικό χρώμα Vitex, ασυναγώνιστο σε απόδοση, αντοχή και μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Απλώνει εξαιρετικά, δίνοντας λεία εντελώς ματ επιφάνεια. Είναι πρακτικά άοσμο, ιδιότητα που το καθιστά φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον.
Συσκευασίες: 750 mL & 3 L & 10 L


 
VITEX ECO
VITEX ECO
Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, με εξαιρετική λευκότητα, μεγάλη καλυπτική ικανότητα και ασυναγώνιστη απόδοση. Λόγω της ειδικής του σύστασης αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων (βακτηριδίων - μυκήτων)στον υμένα του χρώματος.
Συσκευασίες: 750 mL & 3 L & 10 LVITO ECO ΠΛΑΣΤΙΚΟ
VITO ECO ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα με μεγάλη καλυπτική ικανότητα και υψηλή απόδοση. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει πολύ καλά δίνοντας λεία ματ επιφάνεια.
Συσκευασίες: 3 L & 10 LVITEX SATIN ECO
VITEX SATIN ECO
Σατινέ πλαστικό οικολογικό - αντιμικροβιακό χρώμα πολυτελείας για εσωτερική χρήση πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ε.Ε.
Συσκευασίες: 750 mL & 3 L & 10 VITEX METALLICO

VITEX METALLICO
Χρώμα ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσδίδει εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Ιδανικό προϊόν για εντυπωσιακές και εύκολες τεχνοτροπίες.
Συσκευασίες: 700 mL & 2.1 L VITEX KITCHEN & BATH
KITCHEN & BATH
Πλαστικό χρώμα κατάλληλο για προστασία από μούχλα και μύκητες σε χώρους με υψηλή υγρασία και υδρατμούς. Προσφέρει μεγάλη καλυπτική ικανότητα, υψηλή απόδοση και εξαιρετική λευκότητα.
Συσκευασίες: 750 mL & 3 L & 10 VITEX ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
VITEX ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Το Vitex Πυράντοχο πλαστικό χρώμα είναι ένα λευκό υδατοδιαλυτό πλαστικό χρώμα κατάλληλο για την προστασία τοίχων και επιφανειών τσιμέντου από το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε συνθήκες φωτιάς η μάζα του χρώματος διογκώνεται προστατεύοντας τη βαμμένη επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς το υλικό διατηρεί τα κριτήρια της ακεραιότητας και της θερμομονωτικής ικανότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα ανάλογο με το πάχος του φιλμ του χρώματος που έχουμε εφαρμόσει.
Συσκευασίες: 3 L & 10 

Δείτε περισσότερα https://tsakonas.com.gr

Για θερμομόνωση στις καλύτερες τιμές της αγοράς για την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη επικοινωνήστε στο 23730 42590

\\\\Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Χαλκιδική Διογκωμένη Πολυστερίνη : Οι καλύτερες τιμές

Τσάκωνας Χαλκιδική Διογκωμένη Πολυστερίνη : Οι καλύτερες τιμές!

Για Διογκωμένη πολυστερίνη στις καλύτερες τιμές, καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.
H Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene), γνωστή στην Ελλάδα και σαν φελιζόλ, είναι ένα ελαφρύ, θερμομονωτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στην οικοδομή και σε άλλες εφαρμογές. Παράγεται από κόκκους πολυστυρολίου, οι οποίοι είναι θερμοπλαστικοί. Με τη διόγκωσή τους, οι κόκκοι μεγαλώνουν και γίνονται σφαιρίδια, τα οποία διογκώνονται περισσότερο και κολλούν μεταξύ τους. Η διογκωμένη πολυστερίνη παράγεται σε μεγάλα μπλοκ, τα οποία κόβονται σε πλάκες ή από καλούπια απευθείας στη μορφή του καλουπιού, όπως κιβώτια, δίσκοι για σπορόφυτα κα. Το όνομα ΦΕΛΙΖΟΛ προέρχεται από την 1η γνωστή εταιρεία στην Ελλάδα που το παρήγαγε η οποία πωλούσε μονωτικά από φελλό. Η επιστημονικά σωστή ορολογία είναι Διογκωμένο Πολυστυρένιο γιατί η α' ύλη του EPS παράγεται με τον πολυμερισμό του στυρενίου, αλλά έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα το όνομα πολυστερίνη.

Δείτε επίσης:
Το προωθητικό αέριο στη διογκωμένη πολυστερίνη είναι το πεντάνιο το οποίο περιέχεται σε ποσοστό μικρότερο του 5% κ.ο.στην α' ύλη. Μετά τη διόγκωση της α' ύλης με ατμό και την παραγωγή του τελικού προϊόντος το πεντάνιο φεύγει από το υλικό και τη θέση του παίρνει ο αέρας. Στο τελικό προϊόν το 98% κ.ο. είναι αέρας και 2% είναι τα τοιχώματα των κλειστών κυψελών από Διογκωμένο Πολυστυρένιο.
Εκτός από εφαρμογές στην οικοδομική, η διογκωμένη πολυστερίνη χρησιμοποιείται και για παραγωγή προτύπων (καλουπιών) για χύτευση περίπλοκων σχημάτων, αλλά και ως υλικό συσκευασίας. Είναι εξαιρετικό θερμομονωτικό υλικό και οι εφαρμογές εκτός από τη μόνωση και τη συσκευασία επεκτείνονται και στη δόμηση και τη διακόσμηση. Η νέα τεχνολογία στη μόνωση με Διογκωμένο Πολυστυρένιο είναι η προσθήκη ανακλαστήρων/απορροφητών της υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR - Infrared Absorbers) στην μάζα της α' ύλης του, όπως ο γραφίτης ή ο άνθρακας, που βελτιώνουν τη θερμομονωτική ικανότητα του υλικού έως και 20%, μειώνοντας το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) του. Η νέα κατηγορία υλικών του ΕPS με ανακλαστήρες/απορροφητές ονομάζεται ΕPS ΙR και έχουν διαφορετικές αποχρώσεις του γκρί ανάλογα με τον τύπο και την περιεκτικότητα ανακλαστήρα στη μάζα τους.Για Διογκωμένη πολυστερίνη στις καλύτερες τιμές, καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020

Χαλκιδική Bondex καθαρισμός και αναζωογονητικό επίπλων κήπου.

Χαλκιδική Bondex καθαρισμός και αναζωογονητικό επίπλων κήπου

Στο κατάστημα μας #Τσάκωνας δομικά υλικά στην Νέα Ποτίδαια, Χαλκιδική θα βρείτε τα πάντα για το χρώμα.
Για χρώματα Bondex καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Η #Bondex εισάγει τώρα μια νέα και πρωτοποριακή τεχνολογία που καθιστά την προστασία ξύλου σας να διαρκεί πολύ περισσότερο. Το νέο προϊόν Hardwood Garden Furniture Refresher, Αναζωογονητικό επίπλων κήπου και το Power Cleaner, Καθαριστικό Ξύλου για αποτελεσματική καθαριότητα και φροντίδα των ξύλινων επίπλων κήπου.Τα έγχρωμα βερνίκια αντικαθιστούν τον φλοιό του ξύλου και δίνουν στο ξύλο ένα ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα και μια αξιόπιστη προστασία ενάντια σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και άλλους απρόβλεπτους παράγοντες.
Μακροχρόνια προστασία για επένδυση σε προεξοχές στεγών, πόρτες, παράθυρα, ρολά, γκαραζόπορτες, φράχτες, πέργκολες κλπ.

Ιδιότητες:
● Εμποτίζουν βαθιά το ξύλο
● Η δομή του ξύλου παραμένει εμφανής
● Προστατεύουν από την υγρασία
● Διατηρούν την ελαστικότητα του - αντοχή παντός καιρού
● Προστατεύουν από μούχλα, κυάνωση και άλλα παράσιτα
● Στεγνώνουν άμεσα χωρίς να κολλάνε
Δείτε περισσότερα εδώ Bondex για την προστασία του #ξύλου και της #πέτραςΤρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020

Θερμοπρόσοψη Χαλκιδική

Θερμοπρόσοψη στη Χαλκιδική με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους της Marmoline με πετροβάμβακα.


Για θερμομονωτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε αδιάβροχος πετροβάμβακας της Fibran "FIBRANgeo BP ETICS" σε συνδυασμό με εξηλασμένη πολυστερινη στην βάση του κτιρίου για επιπλέον στεγάνωση και αντοχή σε κρούση.


Το σύστημα εξαλείφει όλες τις θερμογέφυρες ενώ παράλληλα επιτρέπει στο κτίριο να διαπνέει αποφεύγοντας έτσι κάθε συμπύκνωση ή σχηματισμό μούχλας, ενώ παράλληλα προσφέρει πυροπροστασία χάρις στην αντοχή του πετροβάμβακα σε υψηλές θερμοκρασίες.
 

       Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε από το πιστοποιημένο συνεργείο στα ευπαθή σημεία (ακμές, συναρμογές κ.α) ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή του συστήματος στο χρόνο.Για να δείτε τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
κάντε κλικ εδώ 


Για θερμομόνωση στις καλύτερες τιμές της αγοράς για την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη επικοινωνήστε στο 23730 42590 
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

Χαλκιδική Sikaflex®-11 FC+

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Για σφραγιστικά αρμών καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.


Το  Sikaflex®-11 FC+ είναι 1-συστατικού, χωρίς διαλύτες, σφραγιστικό αρμών  και πολλαπλών χρήσεων συγκολλητικό με συνεκτικότητα που δεν κρεμάει. 

 • ✔️ Δεν περιέχει σιλικόνη
 • ✔️ Πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά
 • ✔️ Δεν απαιτείται εκτράχυνση των επιφανειών που θα συγκολληθούν
Sikaflex 11 fc

Το Sikaflex®-11 FC+ είναι σφραγιστικό αρμών για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς, για ηχομόνωση σωληνώσεων μεταξύ σκυροδέματος και προστατευτικών περιβλημάτων, για σφράγιση χωρισμάτων, για σφράγιση ραφών, για σφράγιση σε μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές και για κατασκευές εξαερισμού.Το Sikaflex®-11 FC+ είναι σχεδιασμένο και ως συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε περβάζια παραθύρων, σκαλοπάτια, κατώφλια, σοβατεπιά και προκατασκευασμένα στοιχεία.Χρώμα

Λευκό, γκρι σκυροδέματος, καφέ, μπεζΠλεονεκτήματα

 • Δεν περιέχει σιλικόνη
 • Πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά
 • Δεν απαιτείται εκτράχυνση των επιφανειών που θα συγκολληθούν
 • Καλή μηχανική αντοχή
 • Καλή αντοχή σε καιρικές επιδράσεις
 • Απορροφητικό κραδασμών και δονήσεων
 • Πολύ χαμηλών εκπομπών

Για σφραγιστικά αρμών καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Πλαστικά φρεάτια: Τι είναι; Πώς λειτουργούν; (Μέρος Πρώτο)

Πλαστικά φρεάτια για αποχέτευση ομβρίων σε κήπους, ξενοδοχεία, οικόπεδα, αύλειους χώρους κλπ. μπορείτε να βρείτε στις καλύτερες τιμές στο 23730 42590.

Ρίξτε πρώτα μια ματιά εδώ:
Πλαστικά φρεάτια με σχάρες και καπάκιαΤα πλαστικά φρεάτια είναι ισχυρές,κυβικού σχήματος κατασκευές που αποτελούν το πιο βασικό εξάρτημα σε ένα σύστημα διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων σε οικόπεδα και κατοικίες.

Διατίθενται σε μια μεγάλη ποικιλία μεγεθών ανάλογα με τον όγκο των νερών και την έκταση της επιφάνειας που είναι προορισμένα να εξυπηρετήσουν.


Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά μεγέθη που υπάρχουν μόνιμα σε στοκ:

- 20 x 20cm

- 30 x 30cm

- 40 x 40cm

- 55 x 55cm


Tι ακριβώς δουλειά κάνουν τα πλαστικά φρεάτια αποχέτευσης;

Τοποθετούνται στα πιο χαμηλά σημεία του οικοπέδου,εκεί που όπως είναι αναμενόμενο λιμνάζουν τα νερά. 

Αποτελούν δηλαδή υποδοχείς των επιφανειακών νερών τα οποία και με κάποιο υπόγειο σύστημα σωληνώσεων ή επιφανειακό σύστημα αποστραγγιστικών καναλιών οδηγούν είτε σε κάποιο τοπικό αποχετευτικό σύστημα ή σε κάποιο τοπικό ρέμα ή τέλος σε κάποιο σημείο του οικοπέδου όπου δεν αποτελεί πρόβλημα τόσο για το υπόψη οικόπεδο όσο και για τα παρακείμενα.

Το πάνω μέρος των πλαστικών φρεατίων καλύπτεται από μια σχάρα ή ένα καπάκι ανάλογα με τον ακριβή προορισμό του. Η σχάρα δύναται να είναι μεταλλική ή pvc, εξαρτάται από τα φορτία βατότητας/κυκλοφορίας. 

Μέσα στο φρεάτιο εισέρχονται τα νερά μαζί με χώματα και φερτά υλικά που κατακάθονται στον πυθμένα του.

Επομένως έχουν και μια δεύτερη λειτουργία. Δηλαδή, εκτός από την συλλογή των επιφανειακών νερών - από βροχή ή πότισμα κλπ - τα πλαστικά φρεάτια δρουν και σαν παγίδες φερτών υλικών.


Αυτό το χαρακτηριστικό τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο να κρατιέται καθαρό και λειτουργικό το υδραυλικό σύστημα απομάκρυνσης των νερών το οποίο χωρίς τα πλαστικά φρεάτια θα μπορούσε να φράσσει συχνά από τις συσσωρεύσεις των φερτών υλικών.


Για πλαστικά φρεάτια υψηλής ποιότητας καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Για περισσότερα https://tsakonas.com.gr/plumbing.html 

Καλύπτουμε Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη.