Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Θερμική Άνεση

Εσείς γνωρίζετε τι είναι Θερμική άνεση;

Με τον όρο εκφράζεται το πόσο άνετα αισθάνεται ένα άτομο σε ένα χώρο και
γίνεται αντιληπτή μέσω των ματιών, της μύτης και του δέρματος. Η θερμική άνεση καθορίζεται
από τη θερμοκρασία του αέρα στο χώρο, το ποσοστό υγρασίας στο χώρο, την ταχύτητα του
αέρα στο χώρο, το φυσικό και τεχνητό φωτισμό, τη διαφορά θερμοκρασίας με τα
περιβάλλοντα δομικά και θερμαντικά στοιχεία (τοίχους, παράθυρα, θερμάστρες) καθώς
επίσης και τη θέση τους στο χώρο. Επιπλέον επηρεάζεται από το είδος των δραστηριοτήτων
εντός του χώρου, το ρουχισμό των ατόμων και από διάφορους βιολογικούς παραμέτρους όπως το φύλο,η ηλικία κ.α.

Οι απώλειες θερμότητας μέσω των δομικών στοιχείων του κελύφους του
κτιρίου προς το περιβάλλον, έχουν ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση της θερμικής άνεσης και της δημιουργίας περιοχών με διαφορετικές συνθήκες εντός του ίδιου χώρου (πχ χώρος κοντά σε παράθυρο σε σχέση με χώρο δίπλα από ένα θερμαντικό σώμα).

Οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού που επιτυγχάνονται μέσω της θερμομόνωσης και της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων έχουν ως στόχο τη μείωση των απωλειών θερμότητας προς τοπεριβάλλον και δημιουργία ενιαίων συνθηκών θερμικής άνεσης εντός του κτιρίου με την ελάχιστη χρήση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Πιστοποίηση θερμομονωτικών υλικών

Πιστοποίηση θερμομονωτικών υλικών

Βάση του κανονισμού 305/2011 ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς ενσωμάτωση στα
κτίρια εντός της ΕΕ, εφόσον ανταποκρίνεται σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο, μια ευρωπαϊκή
τεχνική έγκριση ή εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή η οποία είναι αναγνωρισμένη σε
κοινοτικό επίπεδο. Κάθε προϊόν το οποίο πληροί τις απαιτήσεις, φέρει τη σήμανση CE, που
δηλώνει ότι κατά την παραγωγή του προϊόντος έχουν τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές που
καθορίζονται από τα πρότυπα, προστατεύοντας την αγορά από την εισχώρηση προϊόντων
αγνώστου ταυτότητας και αμφιβόλων ιδιοτήτων είτε από χώρες της ΕΕ είτε εκτός αυτής. Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε όλες τις κατασκευές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η σήμανση CE εμφανίζεται επίσης και στην ετικέτα κάθε συσκευασίας του προϊόντος, συνεπώς η ετικέτα αποτελεί ένα πιστοποιητικό για τον τελικό καταναλωτή. Εκτός από το σήμα του CE στην ετικέτα αναγράφονται οι ιδιότητες των θερμομονωτικών υλικών, ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ), η αντίσταση θερμοπερατότητας (R), η κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά (FireClass) καθώς και η ταυτότητα του προϊόντος.


Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Γνωρίζετε τι είναι συμπύκνωση υδρατμών; επιδρά στην υγεία μας;

Γνωρίζετε τι είναι συμπύκνωση υδρατμών; επιδρά στην υγεία μας;Η υγροποίηση των υδρατμών είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε παλιές και νέες
κατοικίες, λόγω κακής θερμομόνωσης και υγρομόνωσης. Παρατηρείται κυρίως κατά τους χειμερινούς
μήνες όταν υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις και αλλαγές της θερμοκρασίας στο εσωτερικό περιβάλλον μιας κατοικίας σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον.

Κατά τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους ο εσωτερικός χώρος θερμαίνεται
χρησιμοποιώντας θερμαντικά στοιχεία, ο ζεστός εσωτερικός αέρας προσπαθεί να διαφύγει
από το κέλυφος του κτιρίου (τοιχοποιία, οροφές ή δάπεδα). Αν οι επιφάνειες αυτές δεν είναι
έχουν καλή θερμομόνωση ή υπάρχουν θερμογέφυρες, τότε η θερμοκρασία τους είναι πιο
χαμηλή από το υπόλοιπο δομικό στοιχείο. Κατά την προσπάθεια διαφυγής ο ζεστός αέρας θα
υποστεί απότομη τοπική αλλαγή θερμοκρασίας που θα έχει ως αποτέλεσμα την υγροποίηση
του (που παρατηρείται με την παρουσία υγρασίας). Το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο σε
χώρους με ψηλή υγρασία (μπάνια, κουζίνα) που δεν αερίζονται καλά και δεν είναι καλά θερμομονωμένοι. Επιπλέον, η υγρασία μπορεί να εισέλθει εντός του δομικού στοιχείου, που
σε συνθήκες παγετού στερεοποιείται, αποσαθρώνοντας τα υλικά (Freeze-Thaw).

Πως επιδρά με την υγεία μας;
Η συμπύκνωση υδρατμών εμφανίζεται ως σταγόνες νερού στις επιφάνειες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μούχλα, αρχικά με την παρουσία πράσινων στιγμάτων και στη συνέχεια μαύρων κυλίδων τα οποία υποδηλώνουν την ανάπτυξη μυκήτων που είναι επιβλαβείς για την υγεία των ανθρώπων. 

Για την αποφυγή του φαινομένου, κατά τη θερμομόνωση του δώματος/στέγης σε χώρους με
ψηλή υγρασία π.χ μπάνια, εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις φράγμα υδρατμών-Vapor Barrier (εμποδίζει την μετακίνηση των υδρατμών προς το δομικό στοιχείο)Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Θερμικές απώλειες, γνωρίζετε τι είναι και πως αποφεύγονται;

Οι θερμικές απώλειες δημιουργούνται σε ένα κτίριο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ
των εσωτερικών χώρων και του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και λόγω της εισαγωγής
αέρα από το περιβάλλον στο κτίριο. Έτσι κατά τους χειμερινούς μήνες, η θερμότητα του
εσωτερικού χώρου τείνει να διαφύγει προς το περιβάλλον, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για
θέρμανση, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η θερμότητα του περιβάλλοντος τείνει να
εισέλθει προς το εσωτερικό του κτιρίου, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για ψύξη.

Οι θερμικές απώλειες ελαχιστοποιούνται με την εφαρμογή συστημάτων θερμομόνωσης στο εξωτερικό περίβλημα (κέλυφος) του κτιρίου. Με την εφαρμογή θερμομόνωσης μειώνεται η ένταση της μετάδοσης θερμότητας διαμέσου των δομικών στοιχείων (τοίχων, πατωμάτων, δωμάτων κλπ) που χωρίζουν χώρους διαφορετικής
θερμοκρασίας.

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

ACRYLAN SILICON

Το Acrylan Silicon είναι ένα σιλικονούχο ακρυλικό προϊόν εξωτερικής χρήσης, το οποίο προσφέρει εξαιρετική διαπερατότητα των υδρατμών, χαμηλή απορρόφηση του νερού και μεγάλη διάρκεια ζωής, με ταυτόχρονη ανθεκτική και καλαίσθητη διακόσμηση. 
Αντίθετα με τα άλλα προϊόντα, εκτός από την εξαιρετική αντοχή στην UV-ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες, επιτρέπει στην υγρασία που είναι εγκλωβισμένη στο εσωτερικό του τοίχου να διαφύγει ευκολότερα στην ατμόσφαιρα γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την υψηλή αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας αποτρέπει προβλήματα όπως φουσκάλες, ραγίσματα, ξεφλουδίσματα και δημιουργία μούχλας στην επιφάνεια του κτιρίου. 
Εφαρμόζεται σε όλες τις νέες ή παλιές επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν ή σπατουλαριστές επιφάνειες, μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν το Acrylan Silicon ιδανικό για περιοχές με αυξημένη υγρασία και ακραίες καιρικές συνθήκες καθώς επίσης και για την αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της μακροζωίας και αξίας του κτιρίου.


Πλεονεκτήματα

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Τοιχοποιίες Ξηράς Δόμησης Knauf

Οι τοιχοποιίες ξηράς δόμησης αποτελούνται από μονό ή διπλό μεταλλικό σκελετό και αμφίπλευρη επίστρωση με γυψοσανίδες Knauf, μιας ή περισσοτέρων στρώσεων. 

Ο μεταλλικός σκελετός στερεώνεται στα συνορεύοντα δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού του κτιρίου (υποστυλώματα-πλάκες-δοκοί). 

Ενδιάμεσα στο εσωτερικό του τοίχου μπορούν να τοποθετηθούν ινώδη μονωτικά που ικανοποιούν απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυροπροστασίας (π.χ πετροβάμβακας) καθώς επίσης ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. 
Πλεονεκτήματα Τοιχοποιίας με Ξηρά Δόμηση Knauf
- Πυροπροστασία. Μη αναφλέξιμες, κατηγορίας A1 Την απαίτηση αυτή πληρούν οι ειδικές πυροσανίδες Fireboard A1. 
Yψηλή μηχανική αντοχή. Η εφαρμογή της Diamant σε χώρους με μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις προσφέρει ποιότητα και μακροζωία στο σύστημα Ξηράς Δόμησης Knauf. 
Aνθυγρότητα. Η ανθυγρή γυψοσανίδα επιτρέπει τη χρήση της σε υγρούς χώρους, π.χ. σε λουτρά κατοικιών. 
Ηχομόνωση/ηχοαπορρόφηση, με τον συνδυασμό προϊόντων ηχομόνωσης.
Μεγαλύτερα ύψη τοιχοποιίας μέσω του συνδυασμού απόλυτα συμβατών και συνεργάσιμων εξαρτημάτων Knauf. 
Λεπτές και ελαφριές κατασκευές, εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση. 


Η Knauf προτείνει

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Acrylan ElasticAcrylan Elastic 

Ακρυλικό Ελαστομερές χρώμα κατάλληλο για παραθαλάσσιες περιοχές. Κορυφαία αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμενα (υψηλές - χαμηλές θερμοκρασίες, έντονη βροχόπτωση κ.α.). Καλύπτει πλήρως μικρές ρωγμές της επιφάνειας και παρακολουθεί τις συστολοδιαστολές, παραμένοντας ελαστικό ενώ ταυτόχρονα “αναπνέει”.Το Acrylan Elastic είναι ένα ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα εξωτερικών καθέτων επιφανειών με βάση ειδικές 100% ακρυλικές UV-αλληλοδικτυούμενες ρητίνες. Εφαρμόζεται σε νέες και παλαιές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, κ.λ.π. Προσφέρει άψογη τελική επιφάνεια, εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και το παραθαλάσσιο περιβάλλον, χωρίς να απαιτεί επαναβαφή με ακρυλικό χρώμα. Καλύπτει πλήρως μικρές ρωγμές της επιφάνειας και παρακολουθεί τις συστολές και τις διαστολές παραμένοντας ελαστικό σε θερμοκρασίες από –25οC έως +110οC, χαρίζοντάς της παράλληλα στεγανωτικές ιδιότητες. Η τελική επιφάνεια και οι αποχρώσεις παραμένουν αμετάβλητες για χρόνια, χωρίς σημάδια και ίχνη βροχής (snake trails).


Πλεονεκτήματα

Vitex Eco

Vitex Eco 


Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, με εξαιρετική λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και ασυναγώνιστη απόδοση. Λόγω της ειδικής του σύστασης αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων (βακτηριδίων - μυκήτων) στον υμένα του χρώματος.
Πλεονεκτήματα
✔️ Οικολογικό
✔️ Υποαλλεργικό – Αντιμικροβιακό
✔️ Αντοχή στο συχνό πλύσιμο
✔️ Ασυναγώνιστη καλυπτικότητα
✔️ Πιστότητα αποχρώσεων