Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Πετροβάμβακας Πλεονεκτήματα & Εφαρμογές

Γνωρίζοντας τον πετροβάμβακα FIBRANgeo

Τα προϊόντα FIBRANgeo είναι θερμοηχομονωτικά υλικά, με υψηλή αντοχή σε μεγάλες θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας έτσι την πυραντίσταση της κατασκευής. Oι ίνες αντέχουν σε υψηλότερες από 1000 °C θερμοκρασίες, καθώς δεν επηρεάζονται οι μονωτικές ιδιότητες του υλικού ούτε η διαστασιακή του σταθερότητα, ακόμη και αν η συνδετική ρητίνη εξατμιστεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. 
Πεδία εφαρμογής: 
Εξωτερική & Εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, οροφής, ψευδοροφής, pilotis, ξηρά δόμηση, δώματα και στέγες.


Εφαρμογές προϊόντων FIBRANgeo

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo συνδυάζει με μοναδικό τρόπο χαρακτηριστικά ώστε να εξασφαλίζεται η 
- Θερμομόνωση
- Ηχομόνωση
- Πυροπροστασία
- Παθητικό αερισμό
των δομικών στοιχείων όπου εφαρμόζονται. 
Τα προϊόντα  FIBRANgeo παράγονται σε μορφή πλάκας ή ρολλού για να καλύπτουν τις απαιτήσεις κάθε κατασκευαστικής λύσης.


Τα πλεονεκτήματα αναλυτικά:
1) Οικολογικό προϊόν
O πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι φυσικό προϊόν, προερχόμενο από πετρώματα ηλικίας 200 εκατομμυρίων ετών. Παράγεται στην Ελλάδα με τη μέθοδο των ηλεκτρικών φούρνων, διαδικασία που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
2) Θερμική προστασία
Χάρη στη δομή του, ο πετροβάμβακας FIBRANgeo φυλακίζει τον ξηρό και σταθερό αέρα, μειώνοντας την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των ζεστών και των κρύων επιφανειών.  Η εφαρμογή του στις κατασκευές εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση το χειμώνα και το καλοκαίρι, καθώς και σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Οι ιδιότητές του διατηρούνται σταθερές και αναλλοίωτες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.
3) Ηχομόνωση - ηχοπροστασία  
Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo επιτυγχάνει την απορρόφηση των εξωτερικών θορύβων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ηχομόνωσης. Τα προϊόντα FIBRANgeo διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά για την αντιμετώπηση αερόφορτων και κτυπογενών θορύβων σε κάθε κατασκευή.
4) Πυροπροστασία των κατασκευών
Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι πυράντοχο υλικό, με θερμοκρασία λειτουργίας >750ºC. Η εφαρμογή του σε κτιριακές, βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές προσδίδει πυραντίσταση στα δομικά στοιχεία, η οποία φθάνει και τα 120 λεπτά.
5) Παθητικός Αερισμός των κατασκευών
Υλικό ανοιχτής δομής με αντίσταση στη διάχυση υδρατμών παρόμοια με την αντίσταση του αέρα. Οι ιδιότητες αυτές επιτρέπουν την διαπνοή των τοίχων, δηλαδή τη ροή πολύ μικρών ποσοτήτων αέρα και υδρατμών μέσω αυτών, λόγω των μικροδιαφορών πίεσης που εμφανίζονται μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού αέρα.
Δηλαδή επιλέγοντας τον πετροβάμβακα FIBRANgeo επιλέγετε ένα οικολογικό προϊόν που σας προσφέρει Θερμομόνωση, Ηχομόνωση, Πυροπροστάσια και Παθητικό αερισμό ταυτόχρονα.Μερικές φωτογραφίες με ενδεικτικές εφαρμογές πετροβάμβακα:


 Θερμοπρόσοψη με πετροβάμβακα FIBRANgeo B-021   


Δικέλυφη τοιχοποιία, θερμομόνωση στον πυρήνα με Fibrangeo B-570
Εσωτερική θερμομόνωση με ξηρά δόμηση. Γυψοσανίδα + Fibrangeo B-570
Εξωτερική θερμομόνωση δώματος με πετροβάμβακα FibranGeo B-571
Θερμομόνωση στέγης με πετροβάμβακα Fibrangeo B-570Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου